Kommunen gjorde ett positivt resultat på 63,2 miljoner kronor för 2021

Mora kommuns årsredovisning har nu lagts fram och godkänts av kommunfullmäktige. Kommunens resultat uppgick till 63,2 miljoner kronor, vilket var betydligt högre än det budgeterade resultatet på 14,0 miljoner kronor och 35,0 miljoner kronor högre än föregående år.

Gågatan sommar

Koncernens resultat uppgick till 72,9 miljoner kronor efter extraordinära poster, vilket var 27,9 mkr högre än föregående år.

- 2021 har precis som året innan präglats av pandemin i hög utsträckning. I så gott som alla delar av kommunens koncern har verksamheterna snabbt fått ställa om för att möta nya behov och förändrade förutsättningar, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

- Den svenska ekonomin har återhämtat sig snabbare än väntat och det har medfört högre skatteintäkter än vad vi budgeterat. Ett positivt finansnetto påverkade även resultatet positivt med lägre räntekostnader och reavinster, säger Anette Rusk, ekonomichef.

Kommunens tre finansiella mål har uppnåtts under året och de strategiska målen har uppnåtts helt eller delvis.

Senast uppdaterad: 1 juni 2022