30 nya boendeplatser föreslås på Saxnäs

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta förslaget om att bygga 30 boendeplatser för särskilt boende inom befintliga lokaler på Saxnäsområdet. Det beslutade en enhällig kommunstyrelse under tisdagen.

Utökningen skulle säkerställa att det finns tillräckligt med boendeplatser under flera år framåt på särskilt boende.

Flygbild över Saxnäs.

Saxnäsområdet föreslås få ytterligare 30 platser för särskilt boende.

Socialnämnden har genomfört en utredning avseende boendeformer för äldre som blev klar våren 2020. I analysen framkommer det tydligt att Mora kommun har en hanterbar kö till särskilda boenden, men att behovet av platser väntas öka.

För att nyttja resurserna bäst har socialnämnden landat i ett förslag om att använda den befintliga fastigheten på Saxnäsområdet, där habiliteringen finns för närvarande. Socialnämnden föreslår därför att 30 nya boendeplatser för särskilt boende skapas.

Förslaget innebär också att Morastrand AB får i uppdrag ta fram en kostnadskalkyl med förslag på hyresnivå som ska beslutas av kommunfullmäktige 19 september i år.

Senast uppdaterad: 1 juni 2022