Genomfarten i Mora tar sista steget

I slutet av sommaren börjar Trafikverket bygga genomfartens andra delsträcka, mellan Vasagatan/Älvgatan och Fridhemsgatan. Bland annat ska två cirkulationsplatser och en gång- och cykelport byggas för att förbättra framkomligheten och säkerheten.

Illustration över den nya cirkulationsplatsen Starbo som ska byggas under delsträcka 2

Illustration över den nya cirkulationsplatsen Starbo som ska byggas under delsträcka 2. Illustration: Trafikverket

Delsträcka 1 av genomfart Mora, mellan Noretbron och cirkulationsplatsen Vasagatan/Älvgatan är nu inne i sitt slutskede och beräknas bli klar under sommaren. I slutet av sommaren, efter Vasaloppets sommarvecka, planeras starten för den andra och sista delsträckan, mellan Vasagatan/Älvgatan till Fridhemsgatan.

Hela genomfarten beräknas bli klar under hösten 2024.

Så påverkas trafiken

Delsträcka 2 ligger närmare centrum med tätare bebyggelse och trängre arbetsområde. Det innebär att trafiken behöver ledas om på lokala vägar.

Vägar som berörs är:

  • Kaplansgatan
  • Vasagatan
  • Oxbergsvägen
  • Morkarlbyvägen
  • Moragatan
  • Malungsvägen
  • Badstugatan
  • Älvgatan

För att det ska bli mindre stopp och bättre flöde i trafiken under byggtiden kommer ett antal vänstersvängar och övergångsställen tas bort längs Vasagatan.

– Var uppmärksam och följ skyltarna. Trots att vi gör tillfälliga lösningar får vi räkna med att det finns risk för köer vissa timmar på dygnet och under turistsäsong. Under större evenemang i Mora kommer vi att anpassa arbetet för att minska störningarna, säger Åsa Bergqvist, Trafikverket.

Illustrationer över vad som ska byggas under delsträcka 2. Bilder: Trafikverket.

Senast uppdaterad: 14 juni 2022