Framgångsrikt arbete mot droger bland unga

Både polisen och kommunen fokuserar på att minska droganvändningen bland unga i Mora. På socialnämndens senaste sammanträde presenterade polisen i Mora positiva resultat. Även om antalet anmälda narkotikabrott ökar, så visar undersökningar att droganvändningen bland unga inte ökar.

En burk med piller

Under det senaste sammanträdet i socialnämnden presenterade kommunpolis Johan Hed en analys av hur arbetet för att minska droganvändningen bland unga har utvecklats under de senaste åren.

- Antalet anmälda brott har ökat markant de senaste åren vilket beror på polisens satsningar. Vi har en mycket driven och duktig personal som jobbar hårt för att upptäcka nya unga droganvändare, säger kommunpolis Johan Hed.

- Det är positivt är att polisen kunnat lägga mer resurser på att utreda narkotikabrott för att skapa ett tryggare och säkrare Mora för våra ungdomar, säger Malin Höglund (M), socialnämndens ordförande.

Samtidigt visar den årliga undersökningen från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning att andelen ungdomar som anger att de testat droger under det senaste året håller sig på en konstant nivå.

- Vår egen mätning av förekomst av narkotika i avloppsvattnet visar inte heller, i en jämförelse med andra liknande kommuner, att Mora kommun sticker ut när det gäller användare av narkotika, säger Johan Hed.

Lyckat samarbete

Mora kommuns socialförvaltning samarbetar med polisen, skolan och Region Dalarna för att minska droganvändningen hos unga i Mora. De samverkar bland annat kring olika insatser, där varje verksamhet utgår från sitt specifika ansvar och kompetens.

- Socialförvaltningen är ofta ute och informerar i olika forum och det är något vi kommer fortsätta med, säger Anna Ståhlkloo, förvaltningschef i socialförvaltningen.

- Målet är att vi når alla som är i behov av detta och att vi ska kunna gå in med tidiga insatser så att Mora kommuns invånare får bra stöd och hjälp. Genom samarbete vill vi bidra till att antalet unga narkotikaanvändare minskar i kommunen, säger Anna Ståhlkloo.

Senast uppdaterad: 1 augusti 2022