Covidläget inom äldreomsorgen i Mora kommun

Smittspridningen av covid-19 har ökat under sommaren och är nu relativt stor i hela Dalarna. Eftersom endast vårdpersonal och brukare i vård- och omsorg testas så är det osäkert hur många som smittats av covid-19 i samhället.

Bild

Coronavirus

- Inom socialförvaltningen är det främst personal som är eller har varit sjuka och då verkar smittan ha kommit utifrån. Det är några enstaka brukare inom äldreboende som också är sjuka för närvarande. Situationen är under kontroll utifrån covid, men bemanningsläget är ansträngt på grund av svårigheter att hitta vikarier, säger Anna Ståhlkloo, förvaltningschef, socialförvaltningen.

De brukare som är smittade är isolerade och omvårdnaden bedrivs enligt rutiner från Smittskyddsenheten på Region Dalarna.

- Det är viktigt att alla tänker på att hålla avstånd, tvätta eller sprita händerna ofta och att stanna hemma om man får symtom som skulle kunna vara covid-19. Vårdpersonal ska alltid testa sig med PCR-test vid misstanke om smitta, säger Kerstin Sandgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Mora kommun

Senast uppdaterad: 28 juli 2022