Förtydligande kring Strandens tidplan

Publicerad: 21 september 2022 Uppdaterad: 27 mars 2023

Mora kommun planerar att bygga en ny högstadieskola, idrottshall och kulturskola på Strandenområdet i centrala Mora. Nu ser man över tidplanen för byggstart. Men, om tidplanen ska förändras ska det först godkännas av kommunstyrelsen, enligt uppdragsavtalet.

Strandenområdet

Strandenområdet. Foto: Bergslagsbild AB

- Ett bygge av nytt skolområde vid Stranden kan inte börja förrän den nya genomfarten är klar, alltså tidigast 2024. Det finns även andra delar som påverkar byggstarten, bland annat detaljplanearbetet, säger Peter Karlsson.

Läs mer om Stranden: Strandenområdet - Mora kommun

Senast uppdaterad: 27 mars 2023