Läget för Strandenområdet

Publicerad: 23 september 2022

Mora kommun ser just nu över tidplanen för ny högstadieskola, idrottshall och kulturskola på Strandenområdet i centrala Mora.

Strandenområdet i centrala Mora

Flygbild över Strandenområdet. Foto: Bergslagsbild AB

- Vi behöver fastställa tidplanen. Det är ett komplext arbete med flera olika delar som är svåra att bedöma exakt hur lång tid det tar. Det kan bli förändringar i tidplanen innan den fastställs. Men, om det blir förändringar i tidplanen behöver det först godkännas av kommunstyrelsen, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

En ny projektgrupp har bildats, geotekniska utredningar ska beställas och Morastrand har börjat upphandla arkitekter och konsulter som behövs. Det är inte klart än när eleverna kan kliva in i sin nya högstadieskola. Innan man kan börja bygga behöver genomfarten vara klar, vilket är tidigast 2024. Och detaljplanen behöver vara klar.

- Dels behöver underlag tas fram för detaljplaneprocessen, dels tar själva detaljplanearbetet en viss tid. Sedan ska det ske ett samråd och en samrådsutställning av planen. Då kan det komma in synpunkter och planen behöver korrigeras. Det måste ske innan själva planen fastställs. Så det är svårt att veta exakt hur lång tid det här arbetet tar, det är en viktig demokratisk process, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

En uppdatering av tidplanen kommer troligen att vara klar och beslutas under oktober eller november.

Senast uppdaterad: 23 september 2022