Storsatsning har minskat energiförbrukningen med en fjärdedel

Publicerad: 29 september 2022

Mora kommun har sedan 2011 arbetat med ett stort energitjänsteprojekt som innefattar totalt 80 000 kvadratmeter fastigheter.

Genom en mängd olika effektiviseringar har energiförbrukningen i fastigheterna minskats med närmare en fjärdedel.

- Projektet har skapat förutsättningar i vårt fortsatta arbete med energieffektivisering, samtidigt som kommunen står bättre rustad för att kunna hantera ökade energipriser, säger Petter Elfqvist, teknisk förvaltare och projektledare i Mora kommun.

Bild på skolbyggnad vintertid

Färnäs skola är en av de fastigheter som minskat energiförbrukningen under energitjänsteprojektet. Det märks inte minst under kalla vinterdagar.

- Det här projektet visar hur vi genom att våga tänka i nya banor kan göra skillnad. Det har varit en lång resa och det känns mycket glädjande att få se så tydliga resultat, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

- Hållbarhet har högsta prioritet för Mora kommun. Energieffektivisering är en viktig pusselbit där vi kan göra skillnad och skapa både miljömässig och ekonomisk hållbarhet, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

I Energitjänsteprojektet har Teknik- och Serviceförvaltningen tillsammans med konsulten Caverion inventerat fastigheterna och prioriterat underhåll och åtgärder som minskar energiförbrukningen. Det har till exempel inneburit byte till ventilationsaggregat med effektiv återvinning, tilläggsisolering av vindar, byte till fjärrvärme och nya värmesystem, ny LED-belysning och nya fönster.

Totalt sett har investeringar och underhållskostnader i projektet uppgått till 78 miljoner kronor mellan 2013 och 2015. Den stora investeringen har nu betalat sig i form av minskade energikostnader sedan 2013. Totalt sett inkluderades 80 000 kvadratmeter av de 130 000 kvadratmeter fastigheter som kommunen hanterar.

- När vi gick in i projektet hade vi ett stort eftersatt underhåll av våra fastigheter. Tack vare att vi kunde genomföra så stora investeringar på kort tid i projektet har vi lyckats nå effekter som vi inte hade klarat av med löpande underhåll, säger Johanna Sundberg, fastighetschef i Mora kommun.

Investeringen gör att Mora kommun står bättre rustade för att kunna hantera energikrisen som resulterat i kraftigt ökade priser.

- Vårt jobb är att förvalta Mora kommuns fastighetsbestånd långsiktigt, ändamålsenligt, ekonomiskt, miljömässigt och hållbart. Vi har kommit långt i många delar och nu måste vi se till att inte stanna upp. Vi är inte i mål, men vi har i och med energitjänsteprojektet skapat mycket bättre förutsättningar, säger Johanna Sundberg.

Fem personer i möteslokal.

Tidigare i september presenterades slutresultatet av projektet. På bilden syns från vänster: Farhad Rahavard, förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen, Johanna Sundberg, fastighetschef, Håkan Olsson, Caverion, Michael Ulander, Caverion, Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Senast uppdaterad: 29 september 2022