Fler laddstolpar vid Kajen i Mora

Publicerad: 11 oktober 2022 Uppdaterad: 12 oktober 2022

Mora kommun har gett gröns ljus för tolv nya laddstationer för elbilar på parkeringsytan nedanför tingshuset. Idag finns det åtta laddplatser och det antalet kommer på sikt alltså utökas till totalt 20 platser.

Bil kopplas in i elladdstation

Foto: Josef Björnetun

Som en del i projektet Genomfart Mora utökas antalet parkeringsplatser nedanför tingshuset, mellan E45 och kajen. Totalt planeras det för omkring 35 platser, som samtliga är tänkta att vara landningsplatser för elbilar. Och som en del i det kommer nu Tesla Motors Sweden AB, som idag har åtta platser i området, utöka det antalet till totalt tjugo laddplatser. Detta blev klart efter att kommunstyrelsen godkände avtalsförslaget, som innebär att företaget arrenderar platserna i minst 20 år. De nya platsena kommer även kunna användas till bilar av andra fabrikat.

- Att ha bra tillgång till laddstationer är en viktig fråga för Mora. Dels för att erbjuda en bra tillgänglighet för våra invånare och företag, men också för våra besökare. Vi har många genomfartsturister och vi vet att laddplatser är en viktig förutsättning för att få dem att stanna till i Mora, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

De nya laddplatserna som planeras i området kommer kunna tas i bruk först när den aktuella delen av genomfarten är färdigbyggd, vilket förväntas bli någon gång under 2024. Men redan nu väntar förarbetet med att säkerställa kapaciteten hos elnätsleverantören.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022