Nya avgifter för hjälpmedel

Publicerad: 30 november 2022

Från och med 1 januari 2023 gäller nya patientavgifter vid förskrivning av hjälpmedel som är kopplade till ett högkostnadsskydd. Avgifterna gäller inom både region och kommun.

En person som sitter i rullstol

Från och med årsskiftet ändras patientavgiften som tas ut i samband med förskrivning till 250 kronor för alla berörda hjälpmedel. Det gäller alla hjälpmedel som idag är belagda med en avgift, de hjälpmedel som tidigare varit avgiftsbefriade kommer att fortsätta att vara det.

Det innebär att hjälpmedel som hittills haft en avgift på 175 kr, till exempel manuell rullstol och kognitiva hjälpmedel, får en avgift på 250 kronor. Hörapparater som hittills haft en avgift på 500 kronor per hörapparat får en avgift på 250 kronor per par.

För CPAP/APAP som tidigare hade en månadsavgift på 150 kronor ändrades avgiften till engångssumma på 250 kronor redan 1 januari 2022.

Gemensamt högkostnadsskydd i region och kommun

Högkostnadstaket för hjälpmedel är 1300 kronor per år. Det betyder att du får ett frikort när du har betalat sammanlagt 1300 kronor på mindre än tolv månader. Frikortet gör att du inte behöver betala något mer under resten av tolvmånadersperioden, räknat från ditt första besök.

Högkostnadsskyddet är gemensamt för kommun och region. Om du får en rollator utprovad i din kommun och hörapparater utprovade inom regionen kommer dina avgifter därför registreras i samma högkostnadskort. Du behöver inte själv hålla reda på hur mycket pengar du har betalat, utan det registreras automatiskt.

Senast uppdaterad: 30 november 2022