Bättre covid-läge på Saxnäs och Emmagården

Publicerad: 1 december 2022 Uppdaterad: 2 december 2022

Under november spreds covid-19 på flera avdelningar på Emmagården och på Saxnäs särskilda boenden, och avrådan från besök infördes. Nu är läget bättre än tidigare, och då smittspridningen bedöms ha upphört har ävnen avrådan från besök tagits bort. Dock har smittspridning av Covid-19 konstaterats på särskilda boendet Ekbacken.

Entrén till Saxnäs särskilda boende

Den den 1 december togs avrådan från besök bort från Saxnäs särskilda boende och Emmagården.

- Från mitten av november införde vi avrådan från att besöka avdelningar med pågående smitta. Men nu har läget blivit bättre, och sedan första december kunde vi ta bort avrådan, säger Joacim Andersson, avdelningschef på Saxnäs särskildamboende.

De flesta som smittades på avdelningarna hade lindriga symtom. Däremot har personalläget var mer ansträngt.

- Personal och chefer på de berörda avdelningarna har jobbat hårt och engagerat för att hantera situationen på bästa sätt. Utan deras engagemang hade det varit svårt att lösa situationen, säger Joacim Andersson.

Uppdatering: Smittspridningen på kommunens särskilda boenden bedöms ha upphört. Dock har smittspridning av Covid-19 konstaterats på särskilda boendet Ekbacken, som drivs av en privat vårdentreprenör.

Senast uppdaterad: 2 december 2022