Ny strategi för att möta kompetensutmaningen

Publicerad: 6 december 2022

För att klara sitt uppdrag både nu och på lång sikt, behöver Mora kommun som arbetsgivare arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning. Det kan bland annat handla om att hitta sätt att attrahera nya medarbetare, att förenkla vägen till arbete, och att behålla och kompetensutveckla de medarbetare som redan jobbar i inom kommunen.

Nurse standing next to a patient while holding her hands in hospital ward

Att ha en bra strategi är avgörande för att kunna hantera en situation där allt fler går i pension, samtidigt som för få träder in på arbetsmarknaden. De yrkesområden som har flest antal pensionsavgångar att vänta är utbildad vårdpersonal och pedagoger inom skola, fritids och förskola. Ett konkret exempel på en strategisk åtgärd är kommunens anställningsgaranti för de som tar examen som undersköterska eller barnskötare, som kommunstyrelsen beslutade om den 8 november.

Ett annat koncept som utvecklas just nu är Medflyttarservice, och syftar till att en medflyttande partner till en person som fått anställning i Mora också ska kunna hitta ett passande jobb. Ett Konceptet som tagits fram i samarbete med det nybildade Rekryteringslots Norra Dalarna.

- Ett nära samarbete med andra lokala arbetsgivare och aktörer är en mycket viktig för att vi ska lyckas med vår kompetensförsörjning. Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för både individer och verksamheter i ett bredare perspektiv, säger Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande.

 

Senast uppdaterad: 6 december 2022