Kommunplan fastställd – stort fokus på ungas hälsa

Publicerad: 9 december 2022 Uppdaterad: 21 december 2022

Kommunstyrelsen har nu fastställt kommunplanen inför den nya mandatperioden. Och med den görs det stora satsningar på barn och ungas psykiska hälsa.

- Med de här resurserna på plats har vi verkligen möjlighet att göra skillnad för ungas psykiska hälsa, säger Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande.

Elev i klassrum

Foto: bildbyrå

I kommunplanen fastställs bland annat kommunens budget och vilka strategiska mål som ska finnas. Nu har kommunstyrelsen reviderat och fastställt den planen som presenterades 20 juni i år.

- Arbetet för att stärka ungas psykiska hälsa är något vi redan jobbar med och resultatet från den senaste LUPP-undersökningen visar också på hur stort behovet är. Därför känns det extra bra att vi nu kan få en så här stor och viktig satsning på plats. Det här er en av de viktigaste investeringarna vi som kommun kan göra, säger Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande.

Utöver satsningar på det förebyggande arbetet avsätts även medel för ett tvärsektoriellt arbete kring barn och ungas hälsa under två år tillsammans med gymnasienämnden och socialnämnden.

Åtgärder för energibesparingar

En av investeringarna som tillkommit i den reviderade versionen av kommunplanen är satsningar på energisparande åtgärder, som också ska sänka kommunens driftbudget. Bland annat avsätts 12 000 000 kr till att rusta upp och modernisera gatubelysningen i kommunen.

- Den belysningen vi har idag har ett föråldrat tändsystem som förbrukar förhållandevis mycket energi och har en relativt kort livslängd på ljuskällan. Med den här satsningen kan vi både spara pengar på sikt, samtidigt som vi minskar elförbrukningen här och nu, säger Farhad Rahavard, chef för Teknik- och serviceförvaltningen.

Mötesplats Mora prioriteras

Mötesplats Mora är den plats i Mora som ska fungera som en fysisk knutpunkt där kommuninvånare, företagare eller besökare ska kunna möta representanter från bland annat kommunen, Regionstad Mora, Visit Dalarna, Rekryteringslots Dalarna. Mötesplatsen ska också komplettera de digitala kontaktytorna, för att man på ett bra sätt ska kunna ta del av information om aktuella projekt, händelser och evenemang i Mora och för att stärka medborgardialogen.

I den reviderade versionen av kommunplanen avsätts 350 000 kr till lokalhyra för Mötesplats Mora, och är ett viktigt steg för satsningen.

- Det är väldigt positivt att vi går från ord till handling. Detta är något vi kämpat hårt för, säger Anna Hed.

Den reviderade kommunplanen fastställdes på kommunstyrelsen sammanträde den 6 december. I kommunplanen fastställs budgeten och kommunens övergripande mål för det kommande året, med utblick mot de efterföljande två åren. Där fastställs även kommunens övergripande driftbudget samt investerings- och exploateringsbudget. Utifrån kommunplanen ska nämnderna sedan ange vilka mål som de vill prioritera i sina respektive verksamhetsplaner.

Kommunplanen tas vidare för godkännande i kommunfullmäktige den 19 december i år.

Beslut om kommunplan 20 juni Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Kommunstyrelsen tillförs 350 000 kr i ramökning för hyra social mötesplats, 700 tkr i ramökning för ökade pensionskostnader brandförbundet. Ramöverföring för centralisering av ekonomer 3 140 tkr. Från beslutet i juni tas 3 500 tkr för hållbara chefer bort.
  • Kultur- och fritidsnämnden tillförs 500 tkr i ramökning år 2023 för översyn av anläggningsstöd och ytterligare 1 000 tkr i ramökning år 2024.
  • Teknik- och servicenämnden tillförs 500 tkr i ramförstärkning för vaktmästeritjänster på ungdomshallen och ytterligare 600 tkr år 2024, 250 tkr i ramförstärkning år 2023 för återställning av fasad på stadsbyggnadskontoret, 200 tkr i ramförstärkning för åtgärder på cirkulationsplatserna, 2 500 tkr i tillfällig ramförstärkning 2023 för reparation Siljansfors damm och 960 tkr i tillfällig ramförstärkning 2023 för reparation av damm Hemulån. Ramöverföring till kommunstyrelsen för centralisering av ekonomer 760 tkr.
  • Miljö- och byggnämnden tillförs 270 tkr i ramförstärkning under åren 2023-2025 för ökade lokalkostnader.
  • För- och grundskolenämnden ramöverföring till kommunstyrelsen för centralisering av ekonomer 810 tkr.
  • Socialnämnden ramöverföring till kommunstyrelsen för centralisering av ekonomer 1 570 tkr.
Senast uppdaterad: 21 december 2022