Skogsvård och insats mot granbarkborren

Publicerad: 15 december 2022

Stora delar av kommunens bostadsnära skog i anslutning till Hindriksheden och Rödmyren har drabbats hårt av granbarkborren. I samband med planerad skötsel kommer därför granar fällas och tas ut i de drabbade områdena.

Granbarkborre i närbild

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på svenska skogar, och kan vara riktigt besvärlig att bli av med. Men om rätt åtgärder vidtas i tid kan spridning till omkringliggande områden begränsas.

- Vi som kommun har en skyldighet att motverka spridningen av granbarkborren, dels för vår skull, men också för andra skogsägares skull, säger Lasse Ericsson, park- och skogsförvaltare på Mora kommun.

Skogsområdet kring Hindriksheden och Rödmyren har drabbats särskilt hårt av granbarkborren, och i samband med den redan planerade skötseln av grönområdet, inleds nu arbetet med att motarbeta skadedjuret.

- Jag har full förståelse för att de som tycker det är tråkigt när många träd fälls på kort tid. Men att ta bort granarna från det drabbade områdena är det bästa sättet att bli av med granbarkborren, säger Lasse Ericsson.

I samband med det här arbetet kommer även gång- och cykelbanor samt stigar röjas fram i området. Målbilden på längre sikt är att barrträden i de drabbade områdena ska ersättas med blandlövskog.

Arbetet i skogsområdena inleds inom kort och kommer fortsätta under kommande vinter.

Läs mer om granbarkborren - skogsstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 15 december 2022