Lyckad satsning på digital delaktighet blir permanent

Publicerad: 17 januari 2023

Vårt samhälle blir alltmer digitaliserat, och för de som inte har möjlighet att ta till sig utvecklingen ökar risken att hamna i ett digitalt utanförskap. Därför har Mora kommun under de två senaste åren drivit ett projekt för att öka den digitala delaktigheten. Nu sammanställs rapporten efter projektet, och med facit i hand har det varit ett mycket lyckat projekt.

Bild på äldre person som använder mobilt Bank-id

Mobilt bank-id är en av de saker som man kunnat få hjälp med. Foto: Josef Björnetun/Mora kommun

– Det här projektet har gått fantastiskt bra. Vi har haft 540 unika besökare, och många av dem har kommit hit många gånger, berättar Sonja Viklund, enhetschef på Mora kulturhus och bibliotek.

Behovet av att kunna ge hjälp till personer som har svårt att ta till sig ny teknik i en alltmer digitaliserad värld, är känt sedan tidigare. Det är inte ovanligt att personer som behöver hjälp med den digitala tekniken vänder sig till bland annat bibliotekets personal i Mora med sina frågor. Därför startades projektet Digital kompetens och digital delaktighet för alla. Projektet finansierades med medel från Hållbara Mora, som är kommunen satsning för att stimulera ekonomiskt, socialt eller miljömässigt hållbara idéer. Det möjliggjorde att personer som behöver extra hjälp med exempelvis olika digitala tjänster kan få hjälp och handledning från någon av projektets handledare. Projektet pågick mellan 2020 och 2022.

Många har fått hjälp

Behovet av att stärka den digitala tillgängligheten kan finnas överallt, men störst är behovet bland de äldre i samhället och bland de som bosatt sig i Sverige nyligen. Exakt hur stort det digitala utanförskapet är, är naturligtvis svårt att veta, men en bra fingervisning är Internetstiftelsens årliga undersökning Svenskarna och internet.

– Utifrån den rapporten beräknade vi att absolut max 2 000 personer i kommunen skulle kunna ha det här behovet. Och av dem är det ju många som vi vet att vi inte kan nå. Till exempel personer som är sjuka, eller bor på boende och inte kan ta sig ut på egenhand, säger Sonja Viklund.

Bild på Projektgruppen som drivit arbetet med "Digital kompetens och digital delaktighet för alla"

Projektgruppen som drivit arbetet med Digital kompetens och digital delaktighet för alla. F. v. Ninni Skön, Omid Azimi och Sonja Viklund

Sedan projektet startade har minst 540 unika besökare – alltså över en fjärdedel av den uppskattade målgruppen – fått hjälp i den här satsningen. Dessutom är det flera som gått dit både för sin egen och någon annans skull.

– Flera som kommit hit för att få hjälp med något har berättat att de kommit både för sin egen skull och för sin man eller hustru, som ska få informationen när man kommer hem. Så vi har ju nått ut till fler än som kommit hit, berättar Sonja Viklund.

Hur mycket och vilken hjälp som behövs har varierat kraftigt, men några av de vanligaste frågorna har rört bland annat e-legitimation, covid-pass, tidsbokning för vaccinering, kommunala e-tjänster, att man vill lära sig googla, få hjälp med e-posten, sociala medier, molnlagring, och uppdatering, överföring och synkronisering av sina digitala enheter, för att nämna några exempel.

Blir permanent tjänst

Arbetet med projektet är avslutat och resultatet sammanställs i en slutrapport. Men redan nu är det klart att arbetet varit så lyckat att tjänsten kommer finnas kvar och från och med 2023 kommer arbete med digital delaktighet finnas med som en ordinarie uppgift på biblioteket.

– Det känns jättekul att vi kan gå vidare med det här. Det finns fortfarande ett stort intresse för den här tjänsten och vi ser behovet av den. Vi kommer gå ut med nya tider och vad det kommer finnas för tjänster och möjligheter under våren, säger Sonja Viklund.

Tips: Som avslutning på satsningen är alla som använt sig av projektet särskilt välkomna till Mora kulturhus, den 19 januari kl. 18.00. För då kommer journalisten och författaren bakom boken Digitant, Malin Perlheden, och föreläser om deltagande på nätet.

Fakta om projektet

  • 540 personer har fått hjälp under projektets gång.
  • Flera av besökarna kom både för sin egen och någon annans skull.
  • Flera av besökarna har återkommit flera gånger.
  • Den största åldersgruppen är 75 år eller äldre.
  • Nyinflyttade till Sverige utgör 25% av besökarna.
  • 60% av besökarna var kvinnor.
Senast uppdaterad: 17 januari 2023