Fortsatt brottsförebyggande samarbete med polisen

Publicerad: 30 januari 2023

Mora kommun och Lokalpolisområde Mora fortsätter sitt samarbete för att förebygga brott i Mora. Det beslutade kommunstyrelsen vid deras sammanträde den 24 januari, där de antog en ny samverkansöverenskommelse med polisen.

Två personer som skakar hand

Lokalpolisområde Mora har tillsammans med Mora kommun och övriga sex kommuner som ingår i lokalpolisområdet tagit fram en ny samverkansöverenskommelse för hur det brottsförebyggande arbetet ska bedrivas. Syftet med överenskommelsen är att konkretisera och samordna kommunens och polisens insatser. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten för alla som bor, vistas eller verkar i Mora kommun.

- Det är mycket viktigt att både boende och besökare ska kunna känna sig trygga i Mora. För att kunna minska brottsligheten i Mora, såväl som Dalarna är det avgörande att vi jobbar tillsammans. De senaste årens samarbete har gett god effekt och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete för att ta oss an utmaningarna som finns, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Lokalpolisområde Mora har tillsammans med kommunerna kommit överens om att följande fokusområden ska prioriteras:

  • Ordningsstörningar och otrygghet
  • Hot och våld
  • Extremism och kriminella nätverk
  • Ungdomar/skolor
  • Alkohol, narkotika, dopning och tobak
  • Hot mot kommunala tjänstemän och politiker

Samverkansöverenskommelsen gäller från 2023 och tills vidare, eller tills dess att någon av parterna säger upp överenskommelsen.

Senast uppdaterad: 30 januari 2023