Årets vinnare av pedagogiska priset

Publicerad: 2 februari 2023

Utmelands fritids och Noretskolans högstadium vinner årets pedagogiska pris för ett utomordentligt arbete. Det pedagogiska priset delas varje år ut av för- och grundskolenämnden som uppmuntran till två förskolor, skolor eller fritidshem som har arbetat målmedvetet och utvecklande. Priset består av ett diplom och 5000 kr att använda till respektive verksamhet.

I år gick ett av prisen till Utmelands fritids för deras arbete med att skapa trygghet och väcka nyfikenhet att lära nytt. Fritidshemmet har på ett engagerat och inspirerande sätt lyckats med att erbjuda en variation av aktiviteter, skapat trygga miljöer och skapat möjligheter för ett kreativt dagligt lärande.

- Fritidshemmets arbete är viktigt, trygga och nyfikna elever skapar goda förutsättningar för eleverna att lära sig så mycket som möjligt under skolåren, säger Carina Jannesson Sjöberg (M), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Personal och elever från Utmelands fritidshem tillsammans med för- och grundskolenämndens ordförande Carina Jannesson Sjöberg (M)

Personal och elever från Utmelands fritidshem tillsammans med för- och grundskolenämndens ordförande Carina Jannesson Sjöberg (M).

Det andra priset gick till Noretskolans högstadium för deras arbete med att utveckla tillgängligt lärande. Ett tillgängligt lärande innebär att man anpassar miljöer, arbetssätt och förhållningssätt så att förutsättningarna för varje elev blir de allra bästa. Förändringsarbetet inleddes redan 2020 och har skett i tre steg. Arbetet har lett till att undervisningen nu är mer anpassad för alla och att skolan har organiserat sig så att inkluderingen har ökat markant. Noretskolan har som en del i arbetet även utvecklat arbetssätt för att främja skolnärvaron.

- Noretskolans arbete är oerhört viktigt och lägger grunden för elevernas möjlighet att ta till sig den undervisning som bedrivs. Tillgänglighetsarbetet som genomförts på Noretskolan ska bli jätteintressant att följa och jag hoppas att vi inom närtid kan börja se resultat genom ökad måluppfyllelse, säger Carina Jannesson Sjöberg.

Personalen på Noretskolans högstadium tillsammans med biträdande rektor Silvia Magaña Medina, rektor Josephine Seveborg samt För- och grundskolenämndens ordförande Carina Jannesson Sjöberg (M)

Personalen på Noretskolans högstadium tillsammans med biträdande rektor Silvia Magaña Medina, rektor Josephine Seveborg samt för- och grundskolenämndens ordförande Carina Jannesson Sjöberg (M).

Senast uppdaterad: 2 februari 2023