Mora kommun välkomnar samarbeten med idéburna organisationer

Publicerad: 2 mars 2023

Har din idéburna organisation en idé för hur vi tillsammans kan lösa en samhällsutmaning? Samhällsutmaningarna i världen, såväl som Mora, blir allt mer komplexa och behovet av samverkan med andra organisationer utanför den kommunala verksamheten växer. Mora kommun ser därför positivt på samarbeten i form av idéburet offentligt partnerskap för att ta sig an samhällets utmaningar.

Två personer som skakar hand

Vad är idéburet offentligt partnerskap (IOP)?

Idéburna organisationer besitter ofta särskild kunskap som är viktig för att möta förändringar och problem i samhället. Det är därför viktigt att offentliga verksamheter samverkar med den idéburna sektorn för att få ta del av den kunskapen. Ett sätt att samverka är genom ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP). Det är en form av samverkan mellan offentlig och idéburen verksamhet. Partnerskapet handlar ofta om att tillsammans lösa ett samhällsproblem, där den idéburna organisationen och den offentliga verksamheten båda bidrar med erfarenhet och kunskap.

Idag räknar man med att det finns över 300 IOP överenskommelser i Sverige och många kommuner arbetar aktivt med modellen. Några exempel på sådana överenskommelser finns med Svenska kyrkan, Röda Korset, idrottsföreningar och kvinnojourer. I Mora kommun finns det idag överenskommelser med Brukarkoopertivet JAG samt Navet, som är en sammanslutning av civilsamhällsorganisationer i Mora kommun.

Riktlinje gör det tydligt hur samarbetet ska gå till

Mora kommun har nu antagit en riktlinje gällande samverkan i form av IOP. Riktlinjen gäller för kommunens verksamhet i sin helhet samt för kommunens helägda bolag. I riktlinjen görs det tydligt att kommunen välkomnar den här typen av initiativ och hur sådana initiativ ska hanteras.

- Den här typen av samverkan blir allt viktigare i kommuner för att vi ska kunna ta oss an större utmaningar i samhället. Genom vår nya riktlinje vill vi lyfta att vi välkomnar samarbeten med idéburna organisationer i Mora, samtidigt som det ska underlätta för kommunens verksamheter att bedöma hur samarbetet ska gå till, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Syftet med riktlinjen för Mora kommuns arbete med IOP är att:

  • Tydliggöra att kommunen välkomnar initiativ till samverkan genom IOP för att lösa samhällsutmaningar.
  • Skapa en förståelse i organisationen för samverkansformens möjligheter och begränsningar.
  • Mora kommun ska vara aktiv part i utvecklingen av hur IOP kan användas som verktyg för att lösa samhällsutmaningar.
  • I enlighet med hållbara Mora stärka det tvärsektoriella arbetet och möjligheterna till samverkan med föreningar och andra idéburna aktörer.

Läs hela riktlinjen för samarbete genom idéburet offentligt partnerskap, IOP , 239.7 kB.

Har din idéburna organsation en idé för hur vi tillsammans kan lösa en samhällsutmaning?

Då är ni välkomna att höra av er till Mora kommun för ett förutsättningslöst första samtal. Kontakta kundtjänst så hjälper de dig vidare till rätt person, du hittar kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Senast uppdaterad: 2 mars 2023