Mora får höga betyg i medborgarundersökning

Publicerad: 3 mars 2023

Moraborna är mer positiva till Mora, det visar resultatet SCB:s medborgarundersökning. Mora kommun upplevs framför allt som en mycket trygg plats att bo.

Jämfört med den föregående undersökningen 2020 är det fler Morabor som kan rekommendera andra att flytta till Mora.

Gågata i vintermiljö

Mora upplevs som en trygg plats att bo på, visar SCB:s medborgarundersökning.

Under hösten 2022 genomfördes Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning i Mora kommun, där 413 personer att deltog.

Närmare 93 procent tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. Över 80 procent tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt och närmare 64 procent kan rekommendera andra att flytta hit. Det sistnämnda är en ökning med 11 procent jämfört med resultatet i 2020 års rapport.

- Det är glädjande att allt fler Morabor är stolta över sin kommun, det skapar ringar på vattnet och gör att fler vill flytta hit. Men undersökningen visar även tydligt vilka områden vi kan bli bättre på. Resultatrapporten kommer att vara ett viktigt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

Resultatet ligger till grund för hur kommunen kan utveckla och förbättra sin service. Varje verksamhet inom kommunen kommer nu att analysera sin del av resultatet och ta med det i sitt förbättringsarbete.

Medborgarundersökningen i korthet

  • Mora kommun upplevs som en mycket trygg plats att bo och leva på jämfört med många andra kommuner i landet.
  • Utbudet av belysta motionsspår och friluftsområden höga betyg.
  • Därutöver får även hur kommunen informerar om större förändringar ett högt betyg.
  • Inom flertal områden får kommunen högre betyg än riksgenomsnittet. Exempelvis: förskola, grundskola och stöd till utsatta personer.
  • Det som enligt medborgarna kan bli bättre gäller bland annat kollektivtrafiken, utbudet av mötesplatser för såväl unga som gamla och den kommunala servicen utanför centralorten.
  • Enligt medborgarna kan skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar samt gator och vägar, snöröjning bli bättre.
Senast uppdaterad: 3 mars 2023