Krigsflyktingar kan snart erbjudas SFI

Publicerad: 15 mars 2023

Flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet har tidigare inte haft rätt till utbildning i svenska för invandrare, SFI. Men nu föreslås Mora gymnasium erbjuda utbildningen till alla i Mora som omfattas av direktivet. Utbildningen ska underlätta för flyktingar från bland annat Ukraina att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och bli mer delaktiga i samhället.

Två personer som studerar tillsammans

I samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina aktiverades för första gången massflyktsdirektivet som innebar en förenklad prövning av skyddsbehovet för flyktingar från landet. Inom ramen för direktivet får ukrainska medborgare tillgång till vissa delar av det skyddsnät som Sverige erbjuder sina medborgare. Flyktingar enligt massflyktsdirektivet har däremot inte rätt till svenska för invandrare (SFI) eller andra utbildningar inom Komvux. En del kommuner, till exempel Säters kommun, har ändå valt att erbjuda SFI för de flyktingar som omfattas massflyktsdirektivet.

Nu föreslås även Mora, Orsa och Älvdalens kommuner erbjuda SFI för flyktningar via det gemensamma gymnasiet. För Moras del skulle det handla om cirka 20 personer som kan erbjudas utbildningen.

- Kriget i Ukraina är tyvärr långvarigt och vi behöver göra det vi kan för att ge dem som har kommit till Mora goda förutsättningar medan de är här. Genom att erbjuda den här utbildningen hoppas vi att de ska kunna bli mer delaktiga i samhället, till exempel på arbetsmarknaden och i deras barns skolgång, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Kostnaden förväntas bli 4200 kronor per månad och person, som bekostas av den kommun där personerna är bosatta.

Kommunstyrelsen i Mora godkände förslaget vid deras senaste sammanträde 7 mars och ärendet ska nu vidare till kommunfullmäktige för ett slutgiltigt beslut den 27 mars. Om förslaget går igenom förväntas de första flyktingarna kunna börja utbildningen senare under våren.

Senast uppdaterad: 15 mars 2023