Eleverna formar den framtida skolgården på Strandenområdet

Publicerad: 24 mars 2023

När kommunens politiska ledning tog beslutet om att bygga en ny högstadieskola på Strandenområdet var det självklart att eleverna skulle involveras i processen. Under perioden januari till mars har Moras högstadieelever därför varit med i projektet ”Gestalta din livsmiljö”. Tillsammans med en konstnär har eleverna fått forma sina tankar och åsikter kring hur skolgården kan utformas på den framtida högstadieskolan.

Kollage med foton på elevernas förslag för hur skolgården kan se ut. Förslagen är gjorda av papper och mosaik.

Några av elevernas förslag på hur skolgården på den framtida högstadieskolan kan se ut.

Projektet pågår i nio veckor och på fredag den 31 mars kommer elever från årskurs 7 att visa upp modellerna de har skapat, som visar deras idéer kring den nya skolgården. Både politiker och tjänstepersoner som arbetar med Strandenprojektet bjuds in till presentationen.

- Det är underbart att få leda och ledas fram av de ärliga, kluriga och kreativa eleverna i den här magiska processen! Över 200 elever har imponerande snabbt satt sig in i skolgårdsarkitektur och skissat fram drömförslag som de gestaltat som pappersmodeller och mosaiker. Modellerna lämnas in som medborgarförslag och mosaikerna förgyller deras skolgårdar. Bildlärarna Lena Sundberg, Christoffer Nilsson och Sylvia Måsan har verkligen lagt ner sina själar i att hjälpa eleverna framåt, säger Amanda Larsson, kollaborativ konstnär i Skapande skola Mora. 

Under presentationen kommer eleverna bland annat lämna över sina förslag, visa exempel och berätta vad som är viktigt för dem på skolgård. Förhoppningen är att det ska leda till en bra dialog med politikerna och tjänstepersonerna och bidra med idéer som påverkar skolgårdens utformning.

Foto på konstnär Amanda Larsson. I bakgrunden syns elevernas förslag på den framtida skolgården.

Amanda Larsson, kollaborativ konstnär i Skapande skola.

Samtidigt pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Strandenområdet. Mora kommunfastigheter har upphandlat arkitektfirman Tengbom, som tidigare i processen ritat ett förslag på hur skolområdet kan se ut. De har inlett arbetet med att utforma lokalerna och skolgården.

- Både elever och personal kommer vara delaktiga i att utforma lokalerna och utemiljöerna, och jobba tillsammans med arkitekterna. Målet är att skapa pedagogiska miljöer för ett lärande i framkant. Vi vill att alla unga i Mora ska känna att de kan vara med och påverka i frågor som berör dem, säger Inga-Lena Spansk, skolchef i Mora kommun.

- Vi ser fram emot att få prata med eleverna om deras tankar och idéer kring skolgården. Det är många perspektiv att ta hänsyn till när man ritar en skola, men elevperspektivet är det allra viktigaste, säger Karolina Lorentzi, arkitekt på Tengbom.

Projektet "Gestalta din livsmiljö"

  • Projektet finansieras genom stadsbidraget Skapande Skola, som syftar till att integrera konst och kultur i skolans verksamhet.
  • Tanken med projektet är att eleverna i Mora ska få vara med och påverka främst utemiljön och skolgården på den framtida högstadieskolan på Stranden.
  • Till sin hjälp har de konstnären Amanda Larsson som träffar elevgruppen under nio veckor. Amanda ger stöd i den konstnärliga processen, där design och funktion ska kopplas ihop till ett konstnärligt uttryck.
  • Planen är att söka stöd för att få fortsätta projektet ”Gestalta din livsmiljö” inom skolan även de kommande två åren.
Senast uppdaterad: 24 mars 2023