Krigsflyktingar i Mora kommer erbjudas SFI

Publicerad: 28 mars 2023 Uppdaterad: 31 mars 2023

Snart kommer de flyktingar i Mora som omfattas av massflyktsdirektivet kunna ta del av svenska för invandrare, SFI. Det beslutade kommunfullmäktige under gårdagens sammanträde. Utbildningen ska underlätta för flyktingar från bland annat Ukraina att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och bli mer delaktiga i samhället.

Två studenter

I samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina aktiverades för första gången massflyktsdirektivet som innebar en förenklad prövning av skyddsbehovet för flyktingar från landet. Inom ramen för direktivet får ukrainska medborgare tillgång till vissa delar av det skyddsnät som Sverige erbjuder sina medborgare. Flyktingar enligt massflyktsdirektivet har däremot inte rätt till svenska för invandrare (SFI) eller andra utbildningar inom Komvux. En del kommuner, till exempel Säters kommun, har ändå valt att erbjuda SFI för de flyktingar som omfattas massflyktsdirektivet.

I Mora, Orsa och Älvdalens kommuner är förslaget att erbjuda SFI för krigsflyktingar via den gemensamma gymnasieförvaltningen. Nu har kommunfullmäktige i Mora godkänt förslaget. För Moras del handlar det om cirka 20 personer som nu kommer erbjudas utbildningen.

- Det är många som har kontaktat mig och berättat att det finns ett stort behov av utbildningen. Så det känns jättebra att vi kunde ta det här beslutet i Mora, och att vi kunde göra det så snabbt, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

- Det känns väldigt bra att vi nu kan erbjuda SFI för de personer som kommit till Mora och vi hoppas att Orsa och Älvdalens kommer ta samma beslut. Nu påbörjar vi planeringen för att kunna starta utbildningen. Vår förhoppning är att vi ska komma i gång redan under våren, säger gymnasiechef Lena Rowa.

Senast uppdaterad: 31 mars 2023