Kommunstyrelsen föreslår bygdemedel till fyra byar

Publicerad: 5 april 2023

Kommunstyrelsen föreslår att fyra byar får bidrag ur fonder för bygdemedel 2023 till ett sammanlagt värde av 600 000 kr. Bygder som påverkats av utbyggnad av vattenkraft kan söka och få bidrag ur fonderna.

Informationstavla i skogsparti vid stig.

Kommunstyrelsen föreslår att Utmelands bystuga, Solleröns sockenförening, Venjans Intresseförening och Musksågen i Våmhus får ta del av de totalt 600 000 kronor som ska fördelas bland de sökande under 2023. Summan för alla inkomna ansökningar för 2023 uppgår till 4 057 621 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår att bidrag för följande investeringar blir beviljade:

  • Energieffektivisering av Utmelands bystuga, 173 000 kronor.
  • Kommunikationsnav med kyrkbåt Solleröns sockenförening, 310 000 kronor.
  • Utrustning för presentation och digitala möten Venjans intresseförening, 57 000 kronor.
  • Renovering och flytt av Musksågen Våmhus, 60 000 kronor.

Vattenkraftbolagens avgifter blir till investeringar i bygden

Bygdeavgift är en avgift som vissa vattenkraftbolag betalar till Länsstyrelsen varje år. Länsstyrelsen förvaltar pengarna och beslutar om bidrag från dem. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver det går det även att söka bygdemedel för investeringar som främjar näringsliv eller service och är till allmän nytta för bygden.

Ansökan och beslut

Ansökan görs till Länsstyrelsen senast sista december varje år. Därefter får kommunen lämna yttrande med förslag på vilka ansökningar som ska bli beviljade. Utifrån kommunernas yttrande och Länsstyrelsens egen bedömning beslutar Länsstyrelsen hur medlen ska fördelas. Avgörande för beslutet är bedömningen av projektets samhällsnytta.

Vanligtvis meddelar Länsstyrelsen besked till de som sökt bidrag under april-juni.

Senast uppdaterad: 5 april 2023