Arbetet med Strandenskolan fortsätter

Publicerad: 21 april 2023

Mora kommun har nu tagit del av flera av de utredningar som beställts som en del av detaljplanearbetet för Strandenområdet. Den första, preliminära, bedömningen är att helheten ser positiv ut.

Stort grusat område med rosa hus i bakgrunden

Strandenområdet ligger i centrala Mora. Där finns idag Rosa huset, med kulturskola och ungdomsgård. Foto: Arkivbild

– Nästa steg blir att göra en djupare analys av vad utredningarna visar, men det ser hoppfullt ut. Målet, att bygga en ny, modern skola på Strandenområdet för Moras ungdomar, ligger fast, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Mora kommun har beställt flera utredningar och de första versioner som nu lämnats över handlar om geoteknik och farligt gods. Undersökningarna har utförts av ingenjörsföretaget AFRY.

– De här utredningarna är ett viktigt underlag. Nu ska vi sätta oss ned och i detalj gå igenom vad de säger för att kunna gå vidare och ta nästa steg i processen. När alla utredningar är klara kommer de att sammanfattas och ge oss en helhetsbild, säger Peter Karlsson, kommundirektör. 

Senast uppdaterad: 21 april 2023