Företagare ger kommunen högre betyg i mätning  

Publicerad: 10 maj 2023

Mora kommun ser en positiv trend i betygen från kommunens företagare i den årliga servicemätningen, som utförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). På en 100-gradig skala får kommunen 74 poäng, vilket betraktas som högt. Men målbilden är att bli ännu bättre.

a

Varje år mäter och rankar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommunens service till företagen inom de sex myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd. NKI (Nöjd Kund Index) utgår från de sex kvalitetsfaktorerna information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet inom respektive myndighetsområde. Ett NKI högre än 70 räknas som högt.

-Det är glädjande att företagen upplever att vi har förbättrat servicen, men vi har högre ambitioner, säger Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande (C). 

Servicemätningen är en betydelsefull mätning som bevakas i Mora kommuns kommunplan.

- Tack vare att företagen tar sig tid att besvara enkäten får vi underlag för vad det är som vi behöver arbeta vidare med, säger Lena Bergman, miljö- och byggnadschef. 

I den senaste mätningen får Mora kommun 74 i NKI av företagen, att jämföra med 73 i föregående mätning. Det räknas som högt och visar på en positiv trend. Bemötande är ett område där kommunen har högt betyg medan information är ett område som behöver förbättras.  

- Nu ska vi titta på utslaget av årets NKI och jobba vidare för ett ännu bättre resultat. Vi är inte nöjda förrän vi nått minst 78. Det fortsätter vi att jobba för i hela kommunen. Vi har ett pågående gemensamt arbete inom ramen för den nya näringslivsstrategin, säger Anders Björkman, näringslivschef. 

Senast uppdaterad: 10 maj 2023