Kristinebergsgården restaureras för framtiden

Publicerad: 7 september 2023

Du har kanske har sett att Kristinebergsgården i Mora blivit inklädd i plast? Den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden håller på att restaureras utvändigt och arbetet planeras vara klart till årsskiftet.

Snickare som arbetar med träfasad på hus.

Upprustningen av Kristinebergsgården innebär bland annat att den gamla putsen tas bort och ersätts med ny. Foto: Mora kommun

Den gulputsade Kristinebergsgården är ett landmärke i Mora, mitt emot Resecentrum. Byggnaden uppfördes 1837 och har en timmerstomme med gulputsad fasad. Nyligen inleddes restaurering och renovering av byggnadens skal.

- Byggnaden har ett stort, eftersatt underhållsbehov. Vi gör åtgärder för att säkra upp byggnaden och behålla dess kulturvärde. Fasaden får en omputsning, fönstren restaureras, entrépartiet ska målas och taket byts och får nytt lertegel, berättar Johanna Sundberg, fastighetschef.

Upprustningen beräknas kosta fem miljoner kronor och arbetet planeras vara klart till årsskiftet. Kristinebergsgården har i många år använts som konferenslokal, bland annat av det intilliggande Hotell Kung Gösta. Mora Gymnasium har även använt lokalerna för SFI-undervisning. Det pågår en översyn kring vilka verksamheter som kan bli aktuella i lokalerna framöver.

Kristinebergsgårdens historia

Den nuvarande mangårdsbyggnaden på Kristinebergsgården uppfördes 1837 av häradsskrivaren Erik Berg. Till gården hörde ett eget jordbruk som var i drift fram till 1937. Byggnaden är uppförd i trä i två våningar. Fasaden är i gul puts med vita hörnkedjor.

Källa: Kulturmiljöer i Mora, 1991.

Gult hus i två våningar

Kristinebergsgården innan skyddsplasten kom på plats.

Timmerstomme på hus

Den gula fasaden är puts väck.

Senast uppdaterad: 7 september 2023