Elevråden tog fram ritningar för skolgården på Stranden

Publicerad: 29 september 2023

Hur ska skolgården på Stranden se ut? Den frågan har elevrådsrepresentanter från högstadiet och gymnasiet arbetat med tillsammans med landskapsarkitekter från Tengbom arkitektkontor under en workshop i veckan.

Skolelever sittandes vid bord framför ritning.

Marcus Stenberg och Helmi Kisnis är elevrådsrepresentanter på Morkarlbyhöjdens skola fick rita ut sina önskemål för skolgården på Stranden. Foto: Mora kommun

- Det var kul att få göra det här och att vi får vara med och bestämma. Skolgården är ändå till för oss elever, säger Helmi Kisnis, elevrådsrepresentant från Morkarlbyhöjdens skola.

Workshopen var en del av de årliga elevrådsutbildningarna som arrangeras av kommunens ungdomsstrateg varje höst. Utbildningarna är en del i arbetet att stärka ungas inflytande och delaktighet i kommunen.

Workshopen leddes av Tengboms landskapsarkitekter, som fått uppdraget att ta fram ritningar för skolgården. Elevrådsrepresentanterna diskuterade och arbetade i grupper och tog fram gemensamma ritningar på stora pappersark.

- Det var kul, vi fick samarbeta och kompromissa för att få in olika saker på skolgården. Alla tycker inte likadant. Jag tycker det är viktigt med aktiviteter, säger Marcus Stenberg, elevrådsrepresentant för Morkarlbyhöjdens skola.

- Jag tycker det är viktigast att det finns bänkar och träd, det skapar lugn och trygghet, säger Helmi Kisnis.

Morkarlbyhöjdens skola har aldrig haft en riktig skolgård. Därför tycker elevrådsrepresentanterna att det känns viktigt att bidra till att kommande högstadieelever får en skolgård där det är attraktivt att vara på rasterna.

- Idag har vi ingen plats där man kan spela fotboll, innebandy eller basket. Jag vill ha något där man kan få ut sin energi. Jag sitter på stolar hela dagen, då blir man bara trött, säger Marcus Stenberg.

Realistiska förslag

Workshopen leddes av landskapsarkitekterna Maja Jörgensen och Linda Grimheden från Tengbom arkitektkontor. De har träffat Moras elever tidigare under våren, bland annat i konstprojektet ”Gestalta din livsmiljö” och har påbörjat arbetet med att ta fram ritningar av skolgården.

- Det var väldigt spännande att möta eleverna igen. Elevråden hade mycket engagemang och många frågor om projektet. Många av sakerna som elevråden lyfte fram här bekräftar bilden vi fick under våren, säger Maja Jörgensen.

- Vi kommer sammanställas alla tankar och idéer och få in så mycket som möjligt av elevernas önskemål vårt fortsatta arbete. Många av elevernas förslag och idéer är fullt realistiska att kunna genomföra, säger Linda Grimheden.

Målet: En likvärdig skola

Nu fortsätter arbetet med ritningar på skolområdet. Enligt tidsplanen ska byggstart ske under 2025 och till höstterminen 2027 blir skolan redo för inflyttning.

- Skolområdet på Stranden är en satsning för Moras elever som vi gör tillsammans med eleverna. Vi vill ge alla elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet och en miljö som alla kan trivas och utvecklas i, säger Inga-Lena Spansk, skolchef i Mora kommun.

Samtidigt fortsätter arbetet med att öka ungas inflytande och delaktighet i kommunen. Det gäller även i utvecklingen av det nya skolområdet.

- Strandenprojektet berör unga i allra högsta grad och de är en viktig resurs i det här arbetet och i alla andra processer som berör unga. Det är ingen annan än den som är ung idag som faktiskt vet hur det är att vara ung idag, säger Lina Pettersson, ungdomsstrateg i Mora kommun.

Elevrådsutbildningar

Som en del i arbetet med att stärka ungas inflytande och delaktighet i kommunen hålls utbildningar med elevrådsrepresentanterna på högstadiet och gymnasiet varje höst. Varje skola har en egen dag där eleverna sätter igång läsårets elevrådsarbete tillsammans. Elevrådsutbildningen är också ett bra forum för att inhämta ungas åsikter och tankar, och dagen avslutas alltid med en workshop kring en aktuell fråga som berör unga.

Senast uppdaterad: 29 september 2023