Beslut om samråd för förslaget till detaljplan – Stranden 52:1

Publicerad: 12 oktober 2023 Uppdaterad: 13 november 2023

Tisdagen den 10 oktober beslutade kommunstyrelsen att godkänna förslag till detaljplan för samråd för Strandens skolområde. Samrådet, som börjar på fredag och pågår under fyra veckor, är ett tillfälle att lämna synpunkter på förslaget till detaljplan.

Illustrationskarta över skolområdet samt parkeringsplatser söder om  järnvägen och norr om Wasastugan. Illustration.

Illustration över skolområdet och parkeringsplatser. Ritad av Tengbom.

Uppdatering: Samrådstiden löpte ut den 10 november 2023. Mer information om detaljplaneprocessen finns på våra samhällsplaneringssidor Öppnas i nytt fönster..

En detaljplan är ett dokument som anger vad mark- och vattenområden får användas till och vad som får byggas inom ett område. Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen hör också en planbeskrivning som förklarar planens syfte och innehåll men ibland ingår också andra handlingar, som en illustrationskarta och olika utredningar.

När ett planförslag tagits fram får fastighetsägare, myndigheter och övriga berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under samrådet. Syftet med samrådet är att få in information och synpunkter som berör planförslaget.

Ett samrådsmöte arrangeras den 19 oktober, 18.00, i Moraparken. Där kommer planförslaget att presenteras och du har möjlighet att träffa representanter från olika delar av projektet.

Senast uppdaterad: 13 november 2023