Arbetet med Strandenprojektet fortsätter

Publicerad: 23 januari 2024

Det har nu gått drygt två månader sedan samrådet om förslaget till detaljplan för Strandenområdet avslutades. Sedan dess pågår ett arbete med att justera planen, komplettera utredningar och besvara yttranden som skickats in till kommunen. En del av arbetet innebär att träffa Länsstyrelsen och andra myndigheter för att kunna presentera ett justerat förslag till detaljplan. Nästa steg är att göra förslaget tillgängligt för granskning. Det är planerat att ske under våren.

Digital konceptmodell av den planerade Strandenskolan

– Sedan samrådet avslutades har vi arbetat med att ta hand om de yttranden och synpunkter som har skickats in till kommunen. Förvaltningen har haft en rad möten med bland annat Länsstyrelsen, där vi har diskuterat hur Mora kommun tänker hantera olika synpunkter som har lämnats. Det har varit konstruktiva och positiva diskussioner. Vi har god anledning att tro att vi kommer att kunna presentera ett justerat förslag under våren, säger Lena Bergman, förvaltningschef på Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Strandenprojektet har en politiskt beslutad tidplan. Enligt den ska det finnas ett detaljplaneförslag som ska skickas ut på granskning under våren. Nästa hållpunkt för detaljplanen är att den ska beslutas av kommunfullmäktige. Det är planerat att ske i höst.

– Ett projekt av den här omfattningen kräver att det finns en noggrann tidplan. Utifrån de möten vi har haft med bland annat Länsstyrelsen känner jag mig trygg i att vi kan hålla tidplanen. Arbetet fortsätter i ett högt tempo, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

När kommunfullmäktige hade sitt sista sammanträde i fjol, beslutades det enhälligt att en folkomröstning om Strandenprojektet ska genomföras i samband med valet till Europaparlamentet den 9 juni. Det beslutet påverkar inte arbetet med projektet, fram till dess.

– Kommunstyrelseförvaltningen arbetar just nu med att förbereda en kommunal folkomröstning om Strandenprojektet utifrån det beslut som fattades i fullmäktige i december. Det återstår att fatta beslut om andra delar, bland annat om hur frågan ska formuleras. Det sker när fullmäktige träffas den 12 februari. Den processen är dock frikopplad från projektarbetet, säger Peter Karlsson.

Beslut om granskning av detaljplan tas av kommunstyrelsen. Det är sedan kommunfullmäktige som fattar ett slutgiltigt beslut om detaljplanen. Det förväntas ske under hösten.

Vill du veta mer om detaljplaneprocesser? Boverket har tagit fram en digital guide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du kan läsa mer om vilket roll kommunen, Länsstyrelsen och andra myndigheter har.

Senast uppdaterad: 23 januari 2024