Beslut om formerna för den lokala folkomröstningen

Publicerad: 13 februari 2024

Mora kommunfullmäktige beslutade på måndagskvällen om formerna för den lokala folkomröstningen om projektet på Strandenområdet. Folkomröstningen kommer att hållas i samband med valet till Europaparlamentet, den 9 juni 2024.

Området där en ny skola, idrottshallar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet föreslås byggas.

Kommunfullmäktige hade flera frågor kopplade till folkomröstningen att ta ställning till vid sitt första sammanträde för året.

Den fråga som ska besvaras av folkomröstningen har i samband med beredningen av den förankrats brett. Representanter från samtliga partier i fullmäktige – majoriteten och oppositionen – har genomfört ett samråd. Partierna har dessutom haft möjlighet att själva hämta in synpunkter på förslaget till fråga för folkomröstningen. Tjänstepersoner från kommunstyrelseförvaltningen som har arbetat med att bereda ärendet har också träffat företrädare för den grupp som samlat in namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning.

Kommunfullmäktige beslutade att frågan som ska ställas är: ”Vill du att det pågående projektet med en ny högstadieskola, idrottshallar, kultur- och fritidsverksamhet på Strandenområdet ska fullföljas?”.

 

Frågan kommer att kunna besvaras med tre alternativ

Fullmäktige beslutade också om vilka svarsalternativ som ska ställas mot folkomröstningsfrågan. Det kommer att gå att besvara frågan med "Ja", "Nej" eller "Jag avstår från att svara på den ovanstående frågan". Det tredje alternativet räknas som en blankröst. Det är även Valmyndighetens rekommendation att det ska gå att rösta blankt.

 

Kommunen beställer valsedlar

Mora kommun har cirka 16 500-17 000 röstberättigade i valet till kommunfullmäktige. Det antal röstsedlar som beställs bör vila på antalet röstberättigade tillsammans med ett tillräckligt antal reservröstsedlar vid händelse av till exempel en olycka eller yttre påverkan. För att tillgängligheten ska öka ska röstsedlarna vara fri från kryssrutor. Det behövs således tre röstsedlar med svarsalternativen ja, nej eller avstår. Antalet röstsedlar per svarsalternativ ska uppgå till minst 25 000. Röstsedlarna ska vara ljusgula.

 

Hur kommer man att kunna rösta?

Fullmäktige beslutade att det ska vara möjligt att rösta på andra sätt än i omröstningslokalen. Då folkomröstningen genomförs på samma dag som valet till Europaparlamentsvalet bör det vara möjligt att avlägga sin röst utan personlig inställelse i omröstningslokalen. Fullmäktige föreslås besluta att den som har rösträtt i folkomröstningen även ska kunna rösta via bud, genom att förtidsrösta eller genom ambulerande röstmottagning om kraven i övrigt är uppfyllda, för de dagar och tider valnämnden beslutar om i samband med Europaparlamentsvalet 9 juni 2024.

 

Folkomröstningen avslutas 13 juni

Kommunfullmäktige beslutade att sammanräkningen sker i anslutning till valnämndens preliminära rösträkning den 12 juni. För att ta höjd för oförutsedda händelser som kan försena granskning och rösträkning beslutade fullmäktige att sammanräkningen ska vara klar torsdagen den 13 juni.

Senast uppdaterad: 13 februari 2024