Mora kommun söker ny skolchef

Publicerad: 15 april 2024

Kommunen har påbörjat rekryteringen av en ny skolchef. Inga-Lena Spansk, som har lett för- och grundskoleförvaltningen sedan 2013, har meddelat att hon går i pension i slutet av september.

Trave med tre färglada böcker med ett rött äpple på toppen. I bakgrunden syns en griffeltavla med texten ABC.

– Inga-Lena är en mycket kompetent och uppskattad ledare. Nu har hon beslutat att ta nästa steg i livet och gå i pension, säger Anna Nises Borgström, tillförordnad kommundirektör.

När tjänster som bland annat förvaltningschefer ska tillsättas är det kommunstyrelsen som beslutar om vem som ska anställas.

– Kommunstyrelsen fattade beslut i förra veckan om den kravprofil som ska användas vid rekryteringen. Jag har därför gett kommunens HR-enhet i uppdrag att påbörja processen. Vår ambition är att avsluta rekryteringen innan semestrarna, så att en ny skolchef kan vara på plats när Inga-Lena lämnar sin tjänst, säger Anna Nises Borgström.

I samband med vissa rekryteringar har Mora kommun möjlighet att samarbeta med det rekyteringföretag som kommunen har ett ramavtal med. Det kommer att ske i det här fallet och Clockwork Rekrytering har fått uppdraget.

De kandidater som går vidare i processen intervjuas av fackliga företrädare, förvaltnings- och verksamhetschefer samt kommunstyrelsens presidium och nämndens ordförande. Beslut om anställningen fattas sedan av kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad: 15 april 2024