Elevers åsikter i fokus när nya skolan utformas

Publicerad: 18 april 2024 Uppdaterad: 22 april 2024

Hur en skolas inomhusmiljö utformas har stor betydelse för hur bra man som elev trivs på sin skola. Inte minst när det kommer till frågor om hur man upplever sin trygghet. Med den utgångspunkten träffades elever från Moras högstadieskolor, och arkitekterna som ska utforma den nya skolan på Strandenområdet, på en workshop där elevernas åsikter lyftes.

Tengboms arkitekter håller workshop med elever från Moras högstadier

Arkitekterna Lottie Hedlund och Isa Ehn, från Tengboms arkitektbyrå håller i workshoppen med eleverna. Foto: Josef Björnetun/Mora kommun

Ett antal elever från varje årskurs på respektive högstadieskola fick möjlighet att delta på en workshop för att skapa en så behaglig och trygg skolmiljö som möjligt, ur elevernas perspektiv. På stora planscher med ritningar på den nya skolans grunddesign fick eleverna göra anteckningar, markeringar och sätta färgade klisterlappar, där grönt markerar en trygg miljö och rött markerar en potentiellt otrygg miljö.

Workshopen leddes av Tengboms arkitekter, som fått uppdraget att ta fram ritningar för skolans inomhusmiljöer. Elevrepresentanterna diskuterade och arbetade i grupper och tog fram gemensamma synpunkter på de förslag arkitekterna tagit fram. Och från elevernas sida var engagemanget stort.

Baraa Sallaleh och Livia-Emmeline Kax Treson är elev i årskurs 8 på Noretskolan

Livia-Emmeline Kax Treson och Baraa Sallaleh i årskurs 8 på Noretskolan, var med på workshopen med Tengboms arkitektbyrå.

– Jag tror att de tycker att det är väldigt roligt att få veta hur vi tycker och tänker. Det är ju väldigt viktigt att de lyssnar på oss. Och jag tror faktiskt att de gör det, säger Livia-Emmeline Kax Treson, som är elev i årskurs 8 på Noretskolan.

– De fick många idéer av det vi sa, och de kommernog faktiskt göra något av det. De kommer ju försöka göra det bästa. De kanske inte kan göra allt som vi sa men de gör nog det mesta av det, säger Baraa Sallaleh, elev i årskurs 8 på Noretskolan.

Tengboms arkitekter håller workshop med elever från Moras högstadier

Under workshoppen lyftes tankar som rörde alltifrån att skapa trygga gemensamma ytor på skolans entréplan, till hur skåpen ska vara konstruerade eller var toaletterna ska vara placerade. Och för arkitekterna är det mycket värdefullt att få höra vad eleverna tycker är viktigt.

–Jag är verkligen imponerad! Vi har fått jättebra frågor och jättebra svar på uppgifterna. Det finns ju en risk när man har mycket kontakt med verksamheten att man bara får lärarnas input, och den måste vi ha, det är ju deras arbetsplats. Men det är ju också elevernas arbetsplats, så vi måste få veta vad de vill, vad som är bra på deras skola nu och vad som är dåligt och vad eleverna är oroliga för. De kommer ju vara där hela tiden, säger Lottie Hedlund som är handläggande arkitekt på Tengbom.

Elevernas förslag presenterades under workshopen och efteråt samlades anteckningar, markeringar och förslag in. Nu fortsätter arbetet med att sammanställa alla tankar och idéer, för att få in så mycket som möjligt i den slutliga designen.

Workshopen var en av flera delar i ett större arbete med att öka ungas inflytande och delaktighet i kommunen och inte minst i utformningen av den nya skolan.

Tengboms arkitekter håller workshop med elever från Moras högstadier

Eleverna gör markeringar och anteckningar på arkitektbyråns ritningar.

Senast uppdaterad: 22 april 2024