Slutligt resultat i den lokala folkomröstningen

Publicerad: 12 juni 2024

Under onsdagen genomförde valnämnden i Mora kommun räkning av de sista rösterna i den lokala folkomröstningen om Strandenprojektet.

Det slutliga resultatet överlämnas nu till kommunfullmäktige.

Under valnämndens onsdagsräkning räknades både röster i valet till Europaparlamentet och den lokala folkomröstningen. Foto: Mora kommun

Den lokala folkomröstningen i Mora kommun den 9 juni 2024 gällde följande fråga:

"Vill du att det pågående projektet med en ny högstadieskola, idrottshallar, kultur- och fritidsverksamhet på Strandenområdet ska fullföljas?"

Frågan kunde besvaras med "Ja", "Nej" eller "Jag avstår från att svara på den ovanstående frågan". Det tredje alternativet räknas som en blank röst.

Det slutliga resultatet blev:

  • Ja: 33 % (3 002 röster)
  • Nej: 67 % (5 987 röster)

524 personer röstade avstår, och 2 röster var ogiltiga. Sammanlagt röstade 9 515 av de 16 788 som var röstberättigade. Valdeltagandet var 57 %.

Resultatredovisning

I redovisningen i tabellen nedan ser du valresultatet distrikt för distrikt. Det sammanlagda röstningsresultatet redovisas på de två sista raderna i tabellen.


Omröstnings-
distrikt

Antal
röst-berättigade

Antal röster
JA

Antal röster
NEJ

Antal AVSTÅR
(blank) - ogiltig

Antal röster övriga ogiltiga

Totalt antal röster

Deltagande i procent

Färnäs-Nusnäs-Garsås

1 677

215

673

45

0

933

56

Klockarhagen

1 447

212

424

39

0

675

47

Morkarlby

1 493

393

509

40

0

942

63

Noret Norra-Bergkarlås

1 453

194

460

38

0

692

48

Noret Södra

1 450

218

509

44

0

771

53

Sollerö-Isunda

1 411

249

534

68

0

851

60

Stranden

1 526

283

468

52

1

804

53

Utmeland-Hånåkni

1 180

236

446

22

0

704

60

Vika-Venjan-Selbäck

1 046

142

369

45

0

556

53

Våmhus-Bonäs

1 395

261

483

45

0

789

57

Öna-Kråkberg

1 564

331

601

42

0

974

62

Östnor-Hemus-Långlet-Oxberg

1 146

215

413

33

0

661

58

Uppsamlings-räkning

(för alla distrikt)

53

98

11

1

163


Summa

16 788

3 002

5 987

524

2

9 515

57

Resultat i procent


33

67
 

Giltiga/ogiltiga röster

  • "Antal röster JA" och "Antal röster NEJ" räknas som giltiga röster i förhållande till röstningsresultatet.
  • "Antal Avstår (blank) - ogiltig" och "Antal röster övriga ogiltiga" räknas som ogiltiga röster i förhållande till röstningsresultatet, men är giltiga för valdeltagandet.

Resultat i val till Europaparlamentet

Under onsdagen räknade även valnämnden i Mora kommun röster från valet till Europaparlamentet, ett fullständigt preliminärt valresultat finns på val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resultatet har rapporterats till Länsstyrelsen, som nu kan färdigställa det slutgiltiga valresultatet för valet till Europaparlamentet.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024