Projekteringen av Strandenprojektet stoppas – men detaljplaneprocessen fortsätter

Publicerad: 17 juni 2024

Vid ett extrainsatt möte beslutade kommunstyrelsen att stoppa projekteringen av Strandenprojektet, men att detaljplaneprocessen ska fortsätta. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för om det finns alternativa lokaliseringar. Det underlaget ska redovisas så att ett eventuellt ställningstagande ska kunna göras senast den 16 december 2024.

Illustration över strandenområdet.

Bild: Tengbom och Råformat.

– Med hänsyn till valresultatet vill vi göra en djupare prövning av alternativa platser, för att kunna jämföras med Strandenområdet. Kommundirektören får därför i uppdrag att utreda förutsättningarna för alternativa lokaliseringar, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Uppdraget ska redovisas så att kommunfullmäktige ska kunna ta ställning till det senast den 16 december 2024, då årets sista kommunfullmäktigemöte äger rum.

Senast uppdaterad: 17 juni 2024