Ansök eller säg upp plats

Behöver ditt barn förskoleplats ansöker du om det fyra månader före önskat startdatum. Kom ihåg att räkna med inskolning. Förskolan kontaktar vårdnadshavare för att komma överens om introduktionsstart.

Vi garanterar en förskoleplats inom fyra månader efter inlämnad ansökan. Förutom din plats i kön påverkas platstilldelningen av barnets ålder och om det finns plats på den förskola du valt. Om flera barn har samma anmälningsdatum går det äldsta barnet före.

Det finns några undantag där ditt barn kan få gå före i kön. Det gäller

  • om ditt barn har behov av särskilt stöd.
  • om ett av dina barn får plats på förskolan kan dina andra barn i ditt hushåll om möjligt få förtur till samma förskola.
  • omplaceringar mellan rektorsområdena har förtur till höstintagningen.

Tackar du nej till vårt erbjudande av plats så hamnar du sist i kön och får vänta ytterligare fyra månader.

Om man ansöker om plats på fristående förskola via kommunal kö är det också bra att man gör en intresseanmälan även till den fristående förskolan som är aktuell.

Ansökan om förskoleplats Länk till annan webbplats.

I Mora kommun erbjuder vi även barnomsorg på obekväm tid. För att ansöka om plats ska du fylla i den här blanketten:

Ansök om omsorg på obekväm tid , 636.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Behöver du inte förskoleplatsen längre säger du upp den genom att använda e-tjänsten:

Säg upp förskoleplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska säga upp platsen en månad innan den sista dagen ditt barn ska gå på förskolan. Under den tiden betalar du för platsen som vanligt. Du kan inte säga upp din plats under juni till augusti för att återkomma till förskola eller fritids före den  15 september samma år.

Tänk på att fakturering av förskoleplats görs i efterhand. Därför kommer du få en faktura även månaden efter att ditt barn slutat.

Senast uppdaterad: 8 mars 2021