Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg kan vara familjedaghem eller olika flerfamiljslösningar och andra alternativa lösningar.

Två barn som leker med byggklossar


Familjedaghem är ett alternativ för dig som vill att ditt barn ska vara i en mindre barngrupp i hemmiljö.

Du kan ansöka om plats för ditt barn när det är mellan 1 och 6 år.

Verksamheten bedrivs med naturliga vardagsaktiviteter med en vuxen som möter barnens enskilda behov och ger dem möjlighet att stärka sin trygghet, självkänsla och förmåga att ta ansvar.

Leken har stor betydelse för barnens utveckling och lärande. Därför planerar vi dagen med utgångspunkt från barnens intressen, fantasier och val av aktiviteter.
I Mora har vi två barnskötare som bedriver pedagogisk omsorg i sin egen bostad, en i Öna och en i Oxberg.

Öppettider pedagogisk omsorg

Klockan 06.30–17.30.

Dagbarnvårdarna har gruppverksamhet en gång per vecka, då de samlas i en gemensam lokal.

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.

Varmt välkomna!


Fristående dagbarnvårdare

Senast uppdaterad: 4 mars 2024