Våra fritids

Vi arbetar aktivt med att vara en social och kulturell mötesplats som ger barnen förståelse för mångfald och respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

Barn i klätterställning

Vår undervisning i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet ska vara situationsstyrt och upplevelsebaserat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

Det finns 11 kommunala och två fristående fritidshem i Mora kommun. De flesta fritids ligger i direkt anslutning till respektive skola. Fritids har öppet 06.30-18.30 helgfria vardagar. Fem dagar per läsår är fritidshemmen stängda för verksamhetsutveckling.

Våra fritids kännetecknas av trygghet och glädje och vår vision är "Alla är olika och lika bra".

Bjäkenbackens fritids ligger i direkt anslutning till Bjäkenbackens skola och är uppdelat på två avdelningar, yngrebarnfritids och äldrebarnfritids.

Här finns vi: Bjäkenbacken 20

Rödhaken, åk F-1, 0250-266 92

Lärkan, åk 2-6, 0250-266 93

Färnäs fritidshem heter Holken och ligger i direkt anslutning till Färnäs skola.

Här finns vi: Hansjonsgatan 11

Holken 0250-260 59

Morkarlby fritids är beläget i nära anslutning till Morkarlby skola och är uppdelat på två avdelningar, Hus B och Hus D.

Här finns vi: Hästvägen 14

Hus C 0250-266 28

Hus D 0250-264 44

Noretskolans fritids är beläget i direkt anslutning till Noretskolan och uppdelad på två avdelningar, Lejon/Viking och Hojen/Draken.

Här finns vi: Norebergsvägen 40

Lejon/Viking 0250-266 81

Hojen/Draken 0250-266 82

Nusnäs fritids är beläget i direkt anslutning till Nusnäs skola.

Här finns vi: Sionsväg 4

Nusnäs fritids 0250-260 61

Sollerö fritids är beläget i direkt anslutning till Sollerö skola.

Här finns vi: Soldvägen 13

Sollerö fritids 0250-260 76

Utmelands fritids är beläget i nära anslutning till Utmelands skola och är uppdelad på två avdelningar, Lyckebo och Klockebo.

Här finns vi: Yvradsvägen 41

Klockebo fritids 0250-266 50

Lyckebo fritids 0250-266 52

Venjans fritids är beläget i direkt anslutning till Venjan skola.

Här finns vi: Limavägen 4

Venjan fritids 0250-260 51

Vika fritids heter Getingen och är beläget i direkt anslutning till Vika skola.

Här finns vi: Gruddjerksvägen 2

Getingen 0250-260 56

Våmhus fritids heter Rulltårtan och är direkt belägen vid Våmhus skola.

Här finns vi: Kanonvägen 44

Rulltårtan 0250-260 81

Anpassad grundskolas fritids är beläget i direkt anslutning till Anpassad grundskola.

Här finns vi: Norebergsvägen 22

Anpassad grundskola fritids 0250-266 23


Fristående fritids

Blåklockans fritidshem är beläget i byn Bonäs, närmaste skola är Våmhus skola som ligger ca 5 kilometer bort.

Här finns vi: Kampkällvägen 6

Blåklockans fritids 0250-342 72

Föräldrakooperativet Blåklockans hemsida Länk till annan webbplats.

Selja fritidshem ligger i direkt anslutning till Selja skola.

Här finns vi: Samsgärdsvägen 34

Selja fritids 0250-310 23

Selja-Långlets friskolas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 7 september 2023