Anpassad grundskola

Anpassad grundskola ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar

Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Anpassad grundskola omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Senast uppdaterad: 29 november 2023