Elev- och föräldrainflytande

Alla ska ha möjlighet att engagera sig i skolans arbete. Som elev får du inflytande via elevrådet på din skola och som förälder via föräldrarådet. Information om föräldraråd och elevråd får du på din skola.

Genom utvecklingssamtalen och utvecklingsplanen är ni också med och formar utbildningen efter ditt barns behov.

Senast uppdaterad: 30 mars 2023