Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Elev- och föräldrainflytande

Alla ska ha möjlighet att engagera sig i skolans arbete. Som elev får du inflytande via elevrådet på din skola och som förälder via föräldrarådet. Information om föräldraråd och elevråd får du på din skola.

Genom utvecklingssamtalen och utvecklingsplanen är ni också med och formar utbildningen efter ditt barns behov.

Senast uppdaterad: 20 februari 2020