Förskoleklass

Förskoleklassen är till för att ge en mjukare övergång mellan förskolan och skolan. Förskoleklassen ska på ett naturligt och tryggt sätt förbereda ditt barn för de fortsatta studierna.

Barn som ligger på en lång rad

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk för barn bosatta i Sverige. Det innebär att vi har skolplikt från det år barnen fyller sex år.

Det är ditt barn som är viktigast. Barn utvecklas olika snabbt i de här åldrarna. Det kan vara så att ditt barn börjar förskoleklassen ett år senare. Det kan också vara så att ditt barn kan börja direkt i första klass och hoppa över förskoleklass. Det är rektor och skolchef som tillsammans med dig som vårdnadshavare tar det beslutet.

Året innan ditt barn ska börja förskoleklass kommer vi att informera dig om hur du söker förskoleklass.

  • Du som har barn i kommunal förskola får informationen i lärplattformen Meitner.
  • Du som inte har plats på förskola får information per brev.

Om ditt barn har skyddad identitet kan du kontakta oss.

Förskola till fritids

Förskoleplatsen avslutas automatiskt 31 juli. Om du vill avsluta den tidigare ska du säga upp den.

Säg upp förskoleplats Länk till annan webbplats.

Om ditt barn behöver fritids ska du ansöka om fritids.

Ansök om fritids Länk till annan webbplats.


Du kan ansöka om att ditt barn ska få börja förskoleklass ett år senare om det finns särskilda skäl, som till exempel att barnet har en funktionsnedsättning eller sjukdom. Ett annat exempel kan vara att barnet fötts mycket sent på året och orienterat sig mot och identifierat sig med barn födda året efter. Ytterligare ett exempel kan vara att barnet tillbringat kort tid i Sverige.

Det är endast vårdnadshavare som kan ansöka om uppskjuten skolplikt för barnet. I ansökan ska individuell kartläggning bifogas. I kartläggningen ska det framgå vilka särskilda skäl som ligger till grund för ansökan. Rektor beslutar om uppskjuten skolplikt.

Ansökan

Instruktioner om hur du fyller i ansökan finns på blanketten. Är ni två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna underteckna blanketten.

Ansökan om uppskjuten skolplikt , 238.1 kB.

Ansökan om uppskjuten skolplikt kan tidigast göras 1 januari det år skolplikten inträder för barnet. Ansökan bör dock ha inkommit senast 15 april det år skolplikt inträder för barnet.

Du som vårdnadshavare ska svara på kallelsen som skickas ut från kommunen i enlighet med de riktlinjer som finns för skolval till förskoleklass i väntan på att er ansökan handläggs.

Senast uppdaterad: 9 april 2024