Gå om en årskurs

Publicerad: 11 mars 2024

Önskar du gå om en årskurs ska du ansöka om det hos rektor

Rektor beslutar om en elev ska gå om en årskurs. Som underlag inför rektors beslut kommer en pedagogisk bedömning att upprättas av undervisande lärare och speciallärare eller specialpedagog i samverkan med elev och vårdnadshavare. Den pedagogiska bedömningen bifogas ansökan. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan.

Ansökan om ytterligare år i grundskolan/anpassad grundskola , 234.9 kB.

Senast uppdaterad: 11 mars 2024