Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Lov och ledigheter

Här hittar du information om lov och övriga ledigheter från skolan under terminen.

Våra läsårstider 2019/2020


Startdatum

Slutdatum

Höstterminen

Måndag 19 augusti 2019

Fredag 20 december 2019

Vårterminen

Torsdag 9 januari 2020

Torsdag 11 juni 2020

Sportlov

Fredag 21 februari 2020

Fredag 28 februari 2020

Påsklov

Torsdag 9 april 2020

Fredag 17 april 2020


Du kan få ledigt på andra dagar. Gäller det en kortare ledighet kan din lärare ge dig ledigt. Behöver du ledigt en längre period är det rektorn som bestämmer.

Ansök om ledighet

Senast uppdaterad: 20 februari 2020