Modersmålsundervisning i grundskola och anpassad grundskola 

Du som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i skolan. Det erbjuds från årskurs 1, genom hela grundskolan, till och med gymnasiet. Det erbjuds även dig i anpassad skola.

Du som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i skolan. Det erbjuds från årskurs 1, genom hela grundskolan, till och med gymnasiet. Det erbjuds även dig i anpassad skola.

Modersmål är ett eget ämne som erbjuds elever som har;

  • en vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska och
  • att eleven har grundläggande kunskaper i språket och
  • använder det dagligen hemma.

Minoritetsspråken är undantagna dessa krav. Modersmålsundervisning erbjuds från och med årskurs 1 i grundskola och anpassad grundskola. Det bidrar till att bevara och utveckla din flerspråkighet och stödjer dig att öka din måluppfyllelse i skolan.

För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas krävs också att minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket och att lämplig lärare finns att tillgå.

Undervisning i nationellt minoritetsspråk

Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är nationella minoritetsspråk i Sverige. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om det är ett levande språk i hemmet eller inte. Det betyder att eleven har rätt att läsa språket även om det är ett nybörjarspråk.

Undervisning i nationella minoritetsspråk startar med förutsättning att det finns en lämplig lärare i det aktuella språket.

Modersmålsundervisning sker efter eleven slutat sin ordinarie undervisning. Modersmålsundervisning bedrivs i grupp motsvarande 60 minuter per vecka.

Då undervisningen erbjuds i grupp kan det innebära att eleven från årskurs 1 får sin undervisning på annan skola än den skola som eleven tillhör. I dessa fall erbjuds eleven busskort till och från undervisningen när avståndet från elevens skola till undervisningsskolan är minst 2,5 – 4,5 kilometer beroende på elevens ålder. Kilometer mäts inte mellan hemmet och undervisningsskolan. Yngre elever kan erbjuds undervisning på sin skola om det är möjligt, i undantagsfall fjärrundervisning.

Om man antagits kommer modersmålsläraren att kontakta vårdnadshavare för att informera om dag, tid och plats för modersmålsundervisningen. Om elev inte kan erbjudas modersmålsundervisning meddelas vårdnadshavare via skolan.

När en elev har beviljats modersmål är närvaron på lektionerna obligatorisk. Eventuell frånvaro från undervisningen ska rapporteras enligt gällande rutiner.

Betyg

I årskurs F-5 ges ett skriftligt omdöme, i årskurs 6-9 ges betyg. På gymnasiet ges betyg efter varje gymnasiekurs.

Särskild prövning

I årskurs 9 finns möjlighet att göra en särskild prövning i ämnet modersmål. Det innebär att eleven genom muntligt och skriftligt prov kan få betyg på hela kursen på en gång.

Elever som har modersmålsundervisning idag behöver inte ansöka igen för nästa läsår. De behåller sin plats.

Ansökan

Du ansöker om modersmålsundervisning genom att fylla i ansökningsblanketten. Den ska sedan lämnas till klassföreståndaren eller annan lärare.

Ansök om modersmålsundervisning , 653.3 kB.

Senast uppdaterad: 11 mars 2024