Val av skola, anvisad plats

Du har rätt att välja vilken skola ditt barn ska gå i. Vi försöker att uppfylla dina önskemål, men det är inte alltid det går.

Alla som söker kanske inte får plats på önskad skola. Vi jobbar för att ditt barn inte ska ha alltför långt till skolan.

I god tid innan ditt barn börjar förskoleklass får du ett besked om vilken skola ditt barn är placerat på. Vill du att ditt barn ska gå på en annan skola fyller du i ansökan om att byta skola inom kommunen.

Är du nyinflyttnad till kommunen och har barn som ska gå i grundskolan? Då gör du en särskild ansökan som du hittar här.

Anmälan om inflyttning till Mora kommun , 207.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du vill gå i grundskola här hos oss utan att vara folkbokförd inom kommunen ska du söka om tillstånd att fullgöra din skolgång i Mora kommun.

Ansök om att fullgöra skolgång i Mora kommun , 154.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ska ditt eller dina barn flytta från Mora kommun och folkbokföras i en annan kommun ska du meddela barnets nuvarande skola.

Anmälan om utflyttning från Mora kommun , 139.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du att ditt barn ska gå på en annan skola än den anvisade, eller om du av någon anledning vill byta skola under skolgången, fyller du i ansökan om att byta skola inom kommunen och lämnar till klasslärare eller rektor.

Ansök om att byta skola inom kommunen , 125 kB, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att rätten till skolskjuta ändras om du väljer en annan skola än den anvisade.

Du kan också söka plats för ditt barn på en friskola i kommunen eller i annan kommun. Det är skolan som avgör om de har plats för ditt barn. Skolan har samma rätt till ersättning från kommunen som de kommunala skolorna.

I Mora har vi en friskola, den finns i Selja-Långlet. Skolan är en årskurs F-6 skola.

Läs mer på:

Ansök om skolgång i Selja-Långlets friskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du se våra områden på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På kartan kan du se våra

  • Geografiska upptagningsområden. Det område eleven är folkbokförd i är den skola eleven tillhör.
Senast uppdaterad: 9 oktober 2023