Instrumentguide

I Kulturskolan Mirandas instrumentguide kan du läsa om de vanligaste musikinstrumenten. De flesta av instrumenten kan du lära dig i kulturskolan.

Kulturskolan Mirandas Instrumentfilm

Se många av våra instrument i Kulturskolan Mirandas instrumentfilm där vi spelar Visa från Venjan arrangerad av musiklärare Jens Elford.

Musikinstrument

Gitarr är ett stränginstrument där man knäpper eller slår på strängarna för att det ska låta. Akustisk gitarr är den vanligaste gitarren. Strängarna på en akustisk gitarr är ofta av nylon men det finns också akustiska gitarrer med stålsträngar. En akustisk gitarr kan låta helt på egen hand, den behöver inte en elektrisk förstärkare för att höras.

Baryton, barytonhorn eller barytontuba, är ett blåsinstrument i bleckblåsfamiljen. Besläktade instrument är valthorn, trumpet, trombon, bastrombon och tuba.

Baryton

Tuba eller bastuba är det största instrumentet i bleckblåsfamiljen. Tuban används oftast till att spela basstämman, d.v.s. de mörkaste tonerna i musiken, i olika orkestrar och ensembler. Det går också bra att spela fina melodier på en tuba.

Bastuba

Moderna blockflöjter byggs i trä eller plast och de finns flera storlekar. Flöjter av olika slag har funnits i flera tusentals år och räknas till de äldsta kända instrumenten.

Blockflöjter

Dragspel eller accordeon är ett instrument som där ljudet skapas genom att man drar en bälg ut och in för att generera en luftström. Luftströmmen passerar sedan en metalltunga som genererar ljud på liknande vis som ett munspel. Dragspel finns i många olika varianter där de vanligaste kallas knappdragspel eller pianodragspel. Skillnaden mellan dessa ligger i om man använder små runda knappar för att välja ton eller ett klaviatur som på ett piano.

Dragspel

Elbas eller basgitarr är ett instrument som liknar en elgitarr i utseende och konstruktion. Elbasen har fyra strängar till skillnad från gitarren som har sex strängar. Ljudet uppstår genom att mikrofoner fångar upp vibrationerna från strängarna som sedan förstärks med en högtalare. Halsen på elbasen är längre och strängarna är tjockare än på en elgitarr och de tjocka strängarna gör det möjligt att spela mycket mörka, djupa, toner. Basen spelar vanligtvis de lägsta tonerna som används i musik.

Elbas

Elgitarr är ett stränginstrument där man knäpper på strängarna liksom en akustisk gitarr. På elgitarren använder man mikrofoner och högtalare till att förstärka strängarnas vibrationer. Det är vanligt att man använder olika metoder för att förvränga ljudet från elgitarren. Elgitarr är ett mycket vanligt instrument inom pop- och rockmusik.

Elgitarr

Fagotten är ett stort träblåsinstrument med dubbla rörblad. Instrumentet ser ut som ett långt rör av trä med ett litet metallrör att blåsa i. På en fagott kan man spela både djupa bastoner och melodier i ljusa tonlägen.

Fagotten får ofta ta sig an roliga solon och spännande roller i musikstycken, varför den av musiker brukar omnämnas som lite av en clown bland orkesterinstrumenten. Om du är yngre och gärna vill spela fagott rekommenderar vi att du börjar med klarinett eller altblockflöjt.

Fagott

Namnet keyboard används som ett samlingsnamn för en del olika typer av instrument med klaviatur. Dessa instrument är t.ex: elorgel, synthesizer, elpiano, digitalpiano eller stage keyboard.

Till skillnad från ett piano så har keyboard inte alltid anslagskänsliga tangenter och oftast genereras ljudet genom elektronik inne i instrumentet istället för på mekanisk väg som i ett piano.

Keyboard

Klarinetten är ett mångsidigt träblåsinstrument som är vanligt förekommande inom flera olika musikstilar som tex: klassisk musik, jazz och folkmusik.
Klarinetten skapades år 1690 men har genomgått en hel del förändringar och förbättringar fram till det utseende den har nuförtiden. Klarinetter finns i flera olika storlekar. Den vanligaste är stämd i bess och kallas bessklarinett.

Klarinett

Kontrabas är det största instrumentet i stråkinstrumentfamiljen. Ibland kan man också kalla kontrabasen för basfiol, akustisk bas eller ståbas.

Man spelar på kontrabasen med en stråke eller genom att knäppa på strängarna med fingrarna. En vanlig kontrabas har fyra strängar som är stämda lika som en elbas. Det finns även kontrabasar som har fem strängar.

Kontrabas

Kornett är ett bleckblåsinstrument som är mycket likt en trumpet. Det som skiljer trumpeten och kornetten åt är att kornetten har en annan utformning på munstycke och blåsgång vilket genererar en något mjukare klang.

För att få fram olika tonhöjder på en kornett har man tre ventiler till hjälp. När man trycker ned olika kombinationer på dessa ventiler så ändras längden på röret så att man kan få fram olika toner.

Kornett

Mandolin stränginstrument där man knäpper eller slår på strängarna på samma sätt som på en gitarr för att skapa ljud. Mandolinen kan användas till både melodi- och ackordspel och den är stämd lika som en fiol. Mandolinen är ett vanligt förekommande instrument speciellt inom den amerikanska folkmusiken, men används även i den svenska folkmusiken och i den klassiska musiken.

Mandolin

Nyckelharpa är ett stråkinstrument med tangenter. Instrumentet har resonanssträngar som bidrar till dess karaktäristiska klang. Nyckelharpa är ett vanligt instrument i svensk folkmusik.

Nyckelharpa

En oboe är ett träblåsinstrument med dubbla rörblad som utvecklades under 1600-talet i Frankrike. Namnet kommer från franskans “haut bois” som betyder “högt trä” (högt som i ljudstarkt). Oboens ton beskrivs ibland som nasal och distinkt. Oboen är ett vanligt instrument i symfoniorkester och den är lätt att höra över de andra instrumenten.

Oboe

Pianot är ett tangentinstrument som är vanligt i många hem.
Ljudet i pianot uppstår när någon av tangenterna trycks ned och en mekanism får en hammare inne i pianot att slå mot en sträng. Pianot är ett instrument som fungerar lika bra att spela ensam som tillsammans med andra. Piano är vanligt inom de flesta musikstilar.

Piano

Saxofonen är ett blåsinstrument av metall. På grund av sin konstruktion så räknas instrumentet till gruppen träblåsinstrument. Saxofon är idag ett av de populäraste instrumenten inom jazzmusiken men ursprungligen var det tänkt att användas i orkester- och militärmusik.

Saxofon

Trombon eller dragbasun är ett instrument i bleckblåsfamiljen. Instrumentet har en lång bygel (drag) som kan dras fram och tillbaka för att uppnå olika tonhöjder. Det som händer när bygeln flyttas är att rörets längd ändras vilket leder till att tonhöjden i instrumentet ändras.

Trombon

Ett trumset är en samling slagverksinstrument som spelas med trumstockar, vispar eller klubbor av en person. Ett standardtrumset består av en bastrumma, en golvpuka, två hängpukor, en virveltrumma, en hihat och en cymbal.
Trumset används i princip alltid i rock-, pop- och jazzband men det är också vanligt att använda trumset i en mängd andra musikstilar också.

Traditionella trumset låter genom att de olika delarna vibrerar när man slår på dem men numera finns det också elektroniska trumset där ljudet genereras i en högtalare eller i hörlurar. Detta kan vara praktiskt om man inte vill att det ska låta så mycket.

Trumset

Trumpet är ett av de instrument i bleckblåsfamiljen som kan nå de högsta tonhöjderna, d.v.s. spela de ljusaste tonerna. För att få fram olika tonhöjder på en trumpet har man tre ventiler till hjälp. När man trycker ned olika kombinationer på dessa ventiler så ändras längden på röret så att man kan få fram olika toner. På en trumpet har man stora möjligheter att variera ljudstyrkan. Man kan spela från väldigt svaga toner till mycket starka toner.

Trumpet

Tvärflöjten är ett instrument som räknas till träblåsfamiljen även om den numera oftast tillverkas helt i metall. Tvärflöjten har ett ljust glittrigt ljud och man får den att låta genom att blåsa over kanten på hålet i mustycket, ungefär som man blåser i en flaska.

Den och används både till lugn och vacker musik och till riktigt snabba melodier och är vanligt inom den klassiska musiken. Den fungerar bra både som soloinstrument och i olika typer av orkestrar och får ofta spela melodistämmor då flöjtens ljusa toner kan höras genom en hel orkester.

Flöjter av olika slag har funnits i flera tusentals år och räknas till de äldsta kända instrumenten.

Tvärflöjt

Valthornet är ett bleckblåsinstrument som utvecklats först från jakthorn till signal- och posthorn och sen vidare fram till det instrument man använder idag.
På moderna valthorn använder man ventiler för att justera tonhöjden. Ett valthorn liknar ett posthorn men har fler och längre rör i olika böjar samt ventiler.

Valthorn

Fiol eller violin är det vanligaste stråkinstrumentet. Fiolen är det minsta instrumentet i fiolfamiljen och när man spelar fiol använder man antingen en stråke eller ett finger att knäppa på strängen med. En vanlig fiol har fyra strängar.

Violin

Viola, altviolin, altfiol eller bratsch är ett instrument som liknar en vanlig fiol men är en aning större. På grund av att instrumentet är större än en vanlig fiol så är klangen något mörkare.

Man spelar på en viola med stråke på samma sätt som en fiol. Det går också att knäppa med fingrarna på strängarna för att få ljud. En vanlig viola har fyra strängar.

Viola

Cello eller violoncell är det näst största instrumentet i stråkinstrumentfamiljen. Cellon har en varm fyllig klang och dess tonregister går från mörka bastoner upp till ljusare meloditoner.
När man spelar cello sitter man ned och håller instrumentet mellan knäna och stöder den mot golvet.

För att få ljud i en cello använder man en stråke eller fingrarna till att knäppa på strängarna. En vanlig cello har fyra strängar.

Cello
Senast uppdaterad: 5 juni 2024