Talangjakten 2023

Talangjakten 2023

Talangjakten 2023

Nu är ansökningstiden över & vi väntar med spänning på vilka bidrag som kommer att ställa upp i 2023 års upplaga av Talangjakten!

9-22 januari – webbanmälan: anmäl dig själv eller din grupp via länk här på sidan.
27 januari – audition på Mora Gymnasium

Datum för de 16 bidrag som blir uttagna till Talangjakten 2023:

31 januari– "Stationsdag" med fotografering, videoinspelning, träffa kapellmästare, sångcoach & vår konferencier Katarina "Katzon" Sakrissson på Rosa Huset.
vecka 6 & 10 – repetitioner med husbandet
10 mars– repetitioner på Mora Parkens scen
11 mars – genrep samt Show Talangjakten 2023!!

 • Talangjakten framför inte underhållning med kränkande eller rasistiskt innehåll.
 • Alla deltagare i Talangjakten visar respekt och hänsyn för sina medtävlanden.
 • Alla deltagare ska ges samma förutsättningar till ett lyckat framträdande.
 • Talangjakten ansvarar för att all medial exponering sker på ett ansvarsfullt sätt.

Vilka 16 bidrag som slutligen får möjlighet att tävla avgörs genom en audition. Planerat datum är fredag 27 januari på Mora Gymnasium.
Välj något av följande alternativ:

 1. Kom till Mora Gymnasium den 27 januari och framför ditt eller ert bidrag live. Ta med eventuell bakgrundsmusik, gärna någon slags karaokeversion.
 2. Spela in en video eller ljudfil när du eller ni framför låten och skicka den till oss. Filen ska finnas tillgänglig hos oss senast torsdag den 26 januari. Skicka filen till talangjakten@mora.se.

Föräldrar får inte närvara under audition eller repetitioner. Bidragen utses av Talangjaktens ledning. Den riktiga Talangjaktsjuryn kommer endast att bedöma bidragen utifrån hur de levererar på själva tävlingen den 11 mars.

 • Tävlingen vänder sig till dig som är född 2012–2000. Enstaka deltagare som är äldre kan vara med som gruppmedlem eller ackompanjatör.
 • Alla bidrag tävlar på lika villkor och emot varandra.
 • Det är ej tillåtet att två eller fler bidrag tävlar med samma låt. Först anmäld har förtur på låten och övriga får då chans att ändra sitt låtval.
 • Låtvalet är bindande. I din webbanmälan ska det framgå vad du eller ni tänker tävla med. Därefter är det ej tillåtet att ändra.
 • Sång och instrumentframförande ska ske live. Det kan vara med eget ackompanjemang eller med hjälp av vårt husband.
 • Förinspelad bakgrundsmusik får endast användas till rena dans-, teater-, standup-nummer eller liknande.
 • Obligatorisk närvaro gäller vid stationsdagen den 31 januari samt vid alla repetitioner.
 • Det är ej tillåtet att sätta ihop flera låtar till medleyn för de bidrag som använder sig av husbandet.
 • Bidraget får ta max 5 min att framföra i sin helhet.
 • Egenskrivna eller omskrivna låttexter lämnas in för godkännande i samband med anmälan. Detta för att säkerställa att Talangjaktens policy efterföljs.
 • En ofullständigt ifylld anmälan kommer att tas bort och ogiltigförklaras.

Utstrålning

 • Scennärvaro
 • Publikkontakt

Talang

 • Originalitet
 • Personlig tolkning
 • Framförandets kvalité

Sceniskt helhetsuttryck

 • Välrepeterat och genomtänkt framförande
 • Artisten eller gruppen utnyttjar sin scentid på ett bra sätt

Vinnare av Talangjakten 2020

Vinnare av Talangjakten 2020: från vänster Zigge, Ida och David.

Vinnare av Talangjakten 2020: från vänster Zigge, Ida och David.

Senast uppdaterad: 24 januari 2023