Moraspåret -Skola och arbetsliv

Bildkollage med två flickor i Moradräkt, skidspår i snön med skidåkare och cnc-laser som skär i metall

Moraspåret är till för att främja samverkan och skapa fler möten mellan skolan och näringslivet i Mora kommun.

Moraspåret handlar om att utveckla samverkan mellan grundskola och arbetsliv genom att elever får mer kunskap och intresse för företag och de offentliga yrken som finns i Mora. För att matcha gymnasiets utbildningar har vi valt att rikta in oss på områdena arbetsliv, kultur och friskvård. Målet är att engagera näringsliv, arbetsliv och skola för att göra skillnad för ungdomarna som ska göra framtida yrkesval och hitta ett bra arbete. Det ska på sikt leda till bättre kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden i Mora.

Framtidens medarbetare finns i skolan!

Moraspåret är en kommungemensam modell för att genom samverkan mellan skola, förenings-, kultur- och arbetsliv skapa bättre förutsättningar för likvärdig utbildning, hög måluppfyllelse, stark skolattraktivitet, god kompetensförsörjning. ”Utbildning, jobb, fritid och hälsa – för alla våra medborgare genom hela livet.”

I Moraspåret översikt kan du läsa mer om hur konceptet och organisationen ser ut.

Arbetsliv
Yrkesdagar, yrkesmässor, elevuppdraget, Skola-Arbetslivsprojekt, Ungt företagande, med mera. Den bästa skolan är en verklighetsanknuten skola och den bästa kompetensförsörjningen sker när utbildning och arbetsliv matchar varandras behov. I Mora samverkar skola och näringsliv för att tydliggöra möjliga framtids- och yrkesval för våra barn och elever.

Språk, konst, värderingar, traditioner, livsmönster – vad vore livet utan det? Att ta del av kultur berikar och att arbeta med kultur kanske är någons framtida dröm. Vi samarbetar över förvaltningsgränser och med olika kulturella aktörer och kulturbärare så att alla elever får möjlighet att upptäcka vad det lokala samhället har att erbjuda, men också vad kultur kan erbjuda i ett ännu större perspektiv.

Utbudet av sport- och friluftsaktiviteter i Mora är stort, föreningslivet blomstrar och traditionen att röra på sig rik och stark. Alla grundskolor arbetar med en plan för skola i rörelse. Här erbjuds bland annat möjligheten att prova på olika aktiviteter som kan blir någons framtida hobby och stärker hälsa och välmående. Friskvård handlar även om att tydliggöra sammanhang, skapa mening, ge elever möjligheter att påverka och se till att alla får vara med i en gemenskap.

Inom Moraspåret genomförs en rad olika återkommande aktiviteter mellan skolan och arbetslivet. Är du arbetsgivare och har idéer på hur samverkan med skolan kan utvecklas ytterligare så får du gärna höra av dig till oss. Klicka vidare för att se aktiviteter som görs:

Arbetsliv Öppnas i nytt fönster.

Kultur Öppnas i nytt fönster.

Friskvård Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 30 mars 2023