Föräldraskapsstöd

Vill du stärka relationen till ditt barn eller ungdom? Behöver du minska stressen i din roll som vårdnadshavare? Välkommen till Mora kommuns gruppträffar om föräldraskap. De olika grupperna riktar sig till dig som har ett barn eller ungdom mellan 0–18 år. Möjlighet till barntillsyn finns i samband med flera av grupperna. Samtliga kurser är kostnadsfria.

Två föräldrar med ett litet barn emellan sig på höstpromenad med gula löv på marken

I gruppträffarna om föräldraskap får du som vårdnadshavare möjlighet att träffa andra för diskussion och reflektion över familjelivet. Tillsammans lär vi oss förhållningssätt som bidrar till ditt barn och ungdoms positiva utveckling och färre konflikter.

Träffarna är metodbaserade och bygger på aktuell forskning. Lärdomar och insikter från träffarna praktiseras hemma mellan träffarna.

Kursernas mål är att minska stress och stärka dig i din roll som vårdnadshavare, bland annat genom att utveckla förmågan att visa värme och sätta ramar.

Kurserna har ett likartat upplägg med olika teman och korta filmer eller rollspel som utgångspunkt. Vårdnadshavare och gruppledare diskuterar tillsammans möjliga lösningar på vardagliga situationer mellan barn/ungdom och vårdnadshavare.

Till exempel:
Hur skapar vi trevliga matstunder?
Hur undviker vi att stressa upp oss i rollen som vårdnadshavare?
Hur förebygger och mildrar vi konflikter?

Flera av grupperna hålls i Familjecentralen (Hantverkaregatan 14, Mora) där också möjlighet till barntillsyn finns under träffarna.

Föräldrar är de personer som har störst möjlighet att påverka sina barns framtid. Relationen mellan barn och förälder och föräldraförmågan är viktig för att främja barnets hälsa och utveckling.

Enligt Folkhälsomyndigheten visar forskning att föräldraskapsstöd i form av olika familjeprogram gynnar barnets hälsa. Forskning visar också att förmågan att visa värme och sätta gränser går att utveckla.

Föräldrars behov av stöd kan se olika ut och förändras under barnets uppväxt beroende på många olika faktorer; som var barnet befinner sig i sin utveckling, händelser inom familjen, uppväxtmiljön och utvecklingen i samhället. Familjer ser olika ut och många barn växer t.ex. upp i en annan familjekonstellation än kärnfamiljen. Det är viktigt att samhället kan erbjuda olika former av stöd till föräldrar under barnets hela uppväxt, oberoende av bakgrund och situation.

I barnkonventionen är det tydligt utskrivet att barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets fostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få sina behov tillgodosedda. För att stödja föräldrarna i sitt uppdrag har regeringen en nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd.

Föräldrastödet ska utgå från barnets rättigheter och vara jämlikt och jämställt. Barnrättsperspektivet, ett jämställt föräldraskap och jämlikhet i hälsa är grundläggande och ska genomsyra arbetet.

ALLA ÅLDRAR

SIFIM (Språkutveckling Information För Inkludering i Mora)
SIFIM vänder sig till dig som har svenska som andraspråk och är hemmavarande med ditt barn. Under åtta träffar diskuteras bl.a. föräldraskap, skola och sjukvård.

Var? Familjecentralen (Hantverkaregatan 14, Mora)
Antal träffar: 8 träffar
Möjlighet till barntillsyn: Nej

FÖS (Föräldraskap i Sverige)
FÖS vänder sig till dig som har svenska som andraspråk. Under fem träffar får du lära dig mer om hur det svenska samhället fungerar utifrån ett familjeperspektiv. Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning, liksom kartlagda behov hos nyanlända föräldrar.

Var? Plats varierar utifrån behov.
Antal träffar: 5 träffar
Möjlighet till barntillsyn: Nej

0–2 ÅR

ABC
ABC 0–2 år behandlar ämnen kring föräldraskap och hur du som vårdnadshavare kan stödja ditt barns utveckling och hantera olika utmaningarna som kommer med familjelivet. Barnen kan följa med på kursen.

Var? Familjecentralen, Öppna förskolan (Hantverkaregatan 14, Mora)
Antal träffar: 4 träffar

3–12 ÅR

ABC
ABC 3-12 år består av fem gruppträffar kring varsitt tema. Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas.

Var? Familjecentralen (Hantverkaregatan 14, Mora)
Antal träffar: 5 träffar
Möjlighet till barntillsyn: Ja

KOMET
KOMET 3-12 år består av ca tio gruppträffar och vänder sig till föräldrar som möter stora utmaningar i sitt föräldraskap och som vill träna sig på att hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt. Kursen ger möjlighet att utveckla förmågan att finna lösningar på vardagsbekymmer.

Var? Familjecentralen (Hantverkaregatan 14, Mora)
Antal träffar: 9–10 träffar
Möjlighet till barntillsyn: Ja

11–18 ÅR

CONNECT
CONNECT, består av nio gruppträffar och är ett strukturerat program som bygger på nio principer som är inriktade på att utveckla förståelse, uppmärksamhet och nya förmågor i relation till barnet.

Exempel på områden vi arbetar med:
- Att sätta gränser utan att riskera relationen
- Att bibehålla empati i svåra och konfliktfyllda situationer
- Att hantera konflikter utan att trappa upp dem
- Att visa att det alltid är möjligt att bli sams

Var? Familjecentralen (Hantverkaregatan 14, Mora)
Antal träffar: 9 träffar
Möjlighet till barntillsyn: Ja

Anmälan till grupperna tas emot löpande. Cirka två veckor innan kursstart sätts grupper ihop inför kommande utbildning. Kursstart är vecka 7 för våren och ca vecka 37 för hösten.

SIFIM, för mer info kontakta
Karin 0250-266 33, karin.bossel.eriksson@mora.se
Anne-Lie 0250-263 31 anne-lie.hornberg-gustafsson@mora.se

FÖS, för mer info kontakta
Karin 0250-266 33, karin.bossel.eriksson@mora.se
Anne-Lie 0250-263 31 anne-lie.hornberg-gustafsson@mora.se

ABC, 0-2 år, torsdagar kl. 09.00 - 10.30

ABC, 3-12 år, måndagar kl. 18.00 - 20.00

KOMET, 3-12 år, måndagar kl. 18.00 - 20.00

CONNECT, 11-18 år, tisdagar kl 18.00 - 19.30

Anmälan till föräldragrupper

Anmäl dig till kurserna via formuläret nedan. Du kan anmäla upp till två vårdnadshavare i samma formulär.

Anmälan till SIFIM sker via
Karin 0250-266 33, karin.bossel.eriksson@mora.se
Anne-Lie 0250-263 31 anne-lie.hornberg-gustafsson@mora.se

Grupper med FÖS startar utifrån uppfångat behov hos SFI.

Anmälan till ABC 0-2 år sker via

Öppna förskolan oppnaforskolan@mora.seKurs * (obligatorisk)
KursBehöver du barntillsyn under kurstillfällena? * (obligatorisk)
Behöver du barntillsyn under kurstillfällena?Senast uppdaterad: 18 februari 2024