Föräldraskapsstöd

Alla föräldrar vill ge sina barn en trygg och kärleksfull uppväxt. Alla föräldrar vet också att det dyker upp situationer som känns svåra att hantera och att man kan känna sig maktlös och osäker som förälder.

Familj av blandad etnicitet och deras lilla pojke

Föräldrar är de personer som har störst möjlighet att påverka sina barns framtid. Relationen mellan barn och förälder och föräldraförmågan är viktig för att främja barnets hälsa och utveckling. I barnkonventionen är det tydligt utskrivet att barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets fostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få sina behov tillgodosedda. Konventionsstaterna ska stödja föräldrarna i detta ansvar. För att stödja föräldrarna i sitt uppdrag presenterar regeringen en nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd.

Föräldrars behov av stöd kan se olika ut och förändras under barnets uppväxt beroende på många olika faktorer som var barnet befinner sig i sin utveckling, händelser inom familjen, uppväxtmiljön och utvecklingen i samhället. Familjer ser olika ut och många barn växer t.ex. upp i en annan familjekonstellation än kärnfamiljen. Det är viktigt att samhället kan erbjuda olika former av stöd till föräldrar under barnets hela uppväxt, oberoende av bakgrund och situation.

Föräldrastödet ska utgå från barnets rättigheter och vara jämlikt och jämställt. Barnrättsperspektivet, ett jämställt föräldraskap och jämlikhet i hälsa är grundläggande och ska genomsyra arbetet.

Enligt Folkhälsomyndigheten visar forskning att föräldraskapsstöd i form av olika familjeprogram gynnar barnets hälsa. Forskning visar också att förmågan att visa värme och sätta gränser går att utveckla. I dagsläget erbjuds alla föräldrar/vårdnadshavare med barn 2–19 år kostnadsfritt att delta i något av kommunens utbud. Familjeprogrammen i Mora administreras från Elevhälsoenheten, ledare för familjeprogrammen är pedagoger från för-och grundskola. Möjlighet till barntillsyn erbjuds. Inom den nyöppnade familjecentralen har föräldrar även möjlighet att fyra dagar i veckan besöka Öppna förskolan.

Barnkonventionen är en självklar utgångspunkt i det föräldrastöd som kommunen erbjuder.

Alla träffar hålls i nya familjecentralen, Hantverkaregatan 14 i Mora (före detta Skattehuset). Möjlighet till barntillsyn kommer att finnas på alla träffarna. Information finns på flera språk. Anmälan till grupperna tas emot löpande. Cirka två veckor innan kurstart sätts grupper ihop inför kommande utbildning. Kursstart är veckorna 10-11 för våren och veckorna 40-41 för hösten.

ABC, måndagar kl. 18.00 - 20.00., fem träffar för dig som har barn 3-12 år.

Komet, måndagar kl. 18.00 - 20.00, ca tio träffar för dig som har barn 3-11 år.

Connect, måndagar kl 18.00 - 19.30, nio träffar för dig som har barn 11-19 år.

Anmälan till föräldragrupper

Anmäl dig till kurserna via formuläret nedan. Du kan anmäla upp till två vårdnadshavare i samma formulär.Kurs * (obligatorisk)
KursBehöver du barntillsyn under kurstillfällena? * (obligatorisk)
Behöver du barntillsyn under kurstillfällena?Senast uppdaterad: 10 februari 2023