Stiftelsen Anders Hjelms Minnesfond

Välkommen att söka pengar ur någon av vår stipendiefond!

Anders Hjelms Minnesfond riktar sig till musikbegåvade ungdomar från Mora.

Ansökan görs i form av personligt brev som skickas till Skolkansliet, Mora kommun, 792 80 MORA där du berättar om dig själv..

Ansökningsperiod är 15 februari till15 mars varje år.

Mynt som delas ut från en hand till en annan hand
Senast uppdaterad: 2 april 2024