Synpunkter och klagomål enligt skollagen

I nedanstående e-tjänster kan du nå våra verksamheter för att:

Du kan välja att lämna dina kontaktuppgifter och då få svar, alternativ vara anonym, men då kan vi inte återkomma till dig med besked om vilka åtgärder som har gjorts. Du kan också kontakta berörd pedagog eller ansvarig rektor direkt. En lämnad synpunkt blir en offentlig handling. Vi läser inkomna ärenden under kontorstid helgfri måndag-fredag.

Välkommen med din synpunkter, du når respektive verksamhet via dessa e-tjänster.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2023